Kommune

Innkjøp + næringsutvikling = sant

(En Anbud365-kommentar) Vi hyller at offentlige virksomheter utvikler sin organisasjon til å betrakte innkjøp og næringsutvikling som to sider av samme strategi. Da er det…