Konkurransegrunnlag

Nye avklaringer om evalueringsmetoder

Av Kristian Jåtog Trygstad, Advokatfirmaet Mageli Borgarting lagmannsrett har nylig avgjort en sak hvor spørsmålet var om oppdragsgiver hadde bundet seg til en bestemt evalueringsmetode…