Fagkonferanser

2022

Aktuelle konferanser

11.oktober, Stockholm: Anbudsdagen (leverandørkonferanse): Upphandling24.se

14.oktober, Oslo: SirkulæriTET 2022 – ansvarlighet i offentlige anskaffelser (Standard Norge)

17.-18.oktober, Drammen: Klimakonferanse (NB: sesjon 1 18.oktober)(Viken fylkeskommune)

27. oktober, Bergen: Kofa-konferansen 2022 (Kofa)

1./3.november (Horsens/København: Offentligt IT-indkøb 2022 (Statens og Kommunernes Indkøbsservice)

15.-16.november, Stockholm (hybrid): Upphandlingsforum (advokatbyråene Ulfsdotter Law og Mannheimer Swartling).

22. november, Oslo (hybrid): Anskaffelseskonferansen (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)

8.desember (digitalt): Främja konkurrens i upphandlingar (Konkurrensverket)

Tips oss om konferanser!

Er det konferanser vi bør ha med? Gi oss beskjed ved å fylle inn skjemaet under

  Ditt navn (obligatorisk)

  E-post (obligatorisk)

  Hva bør vi legge til?

  Informasjonen du har oppgitt vil kun bli benyttet for å kontakte deg for å følge opp din henvendelse. Vi videreformidler ikke din informasjon.

  Skriv inn CAPTCHA kode i tekstboksen :

  For å bruke CAPTCHA, må du ha innstikket Really Simple CAPTCHA installert.