Kontakt oss

Redaktør:  Lennart Hovland / 950 25 192 / Send e-post

Annonsering: Lennart Hovland / 950 25 192 / Send e-post

Tips oss: 950 25 192 / Send e-post

Generell henvendelse: redaksjonen@anbud365.no

===

Journalist eller journalistspire? Anbud365 trenger deg.

Anbud365 trenger en gang imellom hjelp til å løse spennende journalistiske oppgaver. Det kan være å innhente en kort kommentar på kort varsel med kort
frist. Eller det kan være en tidkrevende oppgave der «graving» må til for å få fram hele bildet i saken.

Du trenger ikke være journalist, men ha kunnskaper om – i det minste interesse for – det offentliges anskaffelser.

Så må du være kjapp.

Velegnet også for f.eks. en masterstudent innen offentlige anskaffelser. Jobben kan gi deg mer innsikt i offentlige anskaffelser og i journalistikkens verden. Spennende.

Honorar etter avtale iht Norsk Journalistlags veiledende frilanssatser.

Kontakt redaktør Lennart Hovland (950 25 192) for nærmere opplysninger.

    Ditt navn (obligatorisk)

    E-post (obligatorisk)

    Emne

    Melding

    Informasjonen du oppgir vil kun bli benyttet dersom Anbud365 har behov for å kontakte deg for å følge opp din henvendelse. Vi videreformidler ikke din informasjon.