• Leverandører
  • Olje- og Energisenteret
    Millum AS
    Oslo kongressenter
    International SOS (Medical Services) AS

Anbud365: Nytt og nyttig fra anskaffelsesretten

I dag: Advokat Anders Thue Her er en ny utgave av den månedlige spalten fra Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig med oppsummering av dommer, Kofa-avgjørelser etc….