Om papirøvelser og papirtigre

(En Anbud365-kommentar) Useriøse aktører vil bevisst og enkelt kunne levere “korrekt” dokumentasjon i forkant av oppdraget – som i realiteten ikke stemmer. Faren er at…