Samhandling bygger tillit

(En Anbud365-kommentar) Ingen tvil om at tillit mellom kjøper og selger er viktig. Høy og gjensidig tillit er verd å trakte etter om formålet er…