Jakter åpenhet på tvers av landegrenser i kampen mot a-krim i anskaffelser

Anbud365: Jakter åpenhet på tvers av landegrenser i kampen mot a-krim i anskaffelserBåde næringsminister Jan Chr. Vestre (t.h.) og kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik er for tiden opptatt med problemstillinger knyttet til mer åpenhet i offentlige anskaffelser.

Skriv ut artikkelen

Regjeringen jakter mer åpenhet i offentlige anskaffelser – også om eierskap og skatt i offentlige anskaffelser. En mulighet som skal utredes, er om innkjøpere kan sette offentlig land-for-land-rapportering som vilkår i større anskaffelsesprosesser. Det er et verktøy i kampen mot arbeidslivskriminalitet. En slik rapportering kan være nyttig for oppfølgning og kontroll, for å skape åpenhet om hvem det offentlige inngår kontrakter med, og, ikke minst, for å få vite om den valgte leverandøren opptrer ulovlig – og/eller er en utfordring for omdømmet.

Land-for-land-rapportering er en rapporteringsstandard som innebærer at selskaper, for hvert land de opererer i, bl.a. viser inntekter, utgifter, fortjeneste, skatt og antall ansatte. Selskaper trenger i dag bare å vise tall på aggregert nivå. Formålet med rapporteringen er å gi skattemyndighetene et bedre grunnlag for å utarbeide risikoanalyser til bruk for sin kontrollvirksomhet. Forskriften om land-for-land-rapportering kom i 2016.

I oppdraget fra Nærings- og fiskeridepartementet til utvalget som skal vurdere sider ved anskaffelsesregelverket, heter det bl.a. at utvalget skal se på:

  • Hvordan regelverket kan endres for å skjerpe kravene til åpenhet om eierskap og skatt i offentlige anskaffelser. Utvalget skal også utrede om offentlige innkjøpere bør sette offentlig land-for-land-rapportering som vilkår i større anskaffelsesprosesser.

Denne vurderingen hører med i den del en av arbeidet som skal rapporteres i 2024.

Mer åpenhet i innkjøp

Samtidig arbeider regjeringen med norsk bidrag til en ny handlingsplan i Open Government Partnership (OGP). Mer åpenhet om offentlige innkjøp er ett av sju områder regjeringen vil ha med i den nye planen. Planen skal vare fra 2023 til 2026.

OGP er et multilateralt initiativ som tar sikte på å sikre konkrete forpliktelser fra nasjonale og subnasjonale myndigheter for å fremme åpen regjering, styrke innbyggerne, bekjempe korrupsjon og utnytte ny teknologi for å styrke styringen. Opprinnelig deltok bare åtte land i OGP, og Norge var ett av disse åtte. I dag er det rundt 70 medlemsland i OGP.

Land-for-land rapportering

I forbindelse med dette arbeidet har Publish What You Pay Norge (PWYP Norge) spilt inn en rekke forslag – som Anbud365 har fått tilgang til , bl.a. om utvidet land-for-land-rapportering. 20 organisasjoner tilsluttet seg PWYP Norge. De representerer en stor bredde av norsk sivilsamfunn, fra miljøorganisasjoner, menneskerettighetsorganisasjoner, studentorganisasjoner, trosbaserte organisasjoner og fagforeninger (LO-foreningene Industri og Energi og Fagforbundet).

I en anskaffelsesprosess vil en utvidet land-for-land-rapportering kunne bidra til å identifisere om en aktør faktisk har kapasitet til å tilby tjenesten eller varen, heter det i innspillet fra PWYP Norge. I tillegg til om leverandøren har en tilstrekkelig solid struktur til å håndtere oppdraget.

Risiko for omdømme

Det kan også være sentralt for oppfølgning og kontroll med lengre løpende kontrakter og rammeavtaler. En del oppdragsgivere vil dessuten ønske og mene at de trenger denne informasjonen for å skape åpenhet om hvem det offentlige inngår kontrakter med.

Utvidet land-for-land-rapportering er også virkemiddel for en oppdragsgiver for å avdekke hvorvidt en leverandører som velges innebærer risiko for omdømmeproblematikk eller direkte opptrer ulovlig. Som konsept kan slik rapportering som utgangspunkt passe inn flere steder i en offentlig anskaffelsesprosess.

Bli den første til å kommentere på "Jakter åpenhet på tvers av landegrenser i kampen mot a-krim i anskaffelser"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.