KOFA

Her er en ny utgave av den månedlige spalten fra Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig med oppsummering av dommer, KOFA-avgjørelser og andre viktige nyheter innenfor anskaffelsesretten…


Kofa, lavterskel og skytjenester

(En Anbud365-kommentar) Vår alles kjære Kofa står foran nye utfordringer. En av disse er om klagenemnda egentlig er blitt «lavterskel»-tilbudet. Praksis kan tyde på at…