• Leverandører
  • Conluo Renhold og Kantine
    KARL STORZ Endoskopi Norge AS
    Conluo Renhold
    First Rent A Car Norway AS (Hertz)
    Oslo Sportslager AS

KOFA

Anbud365: Nytt og nyttig fra anskaffelsesretten

Her er en ny utgave av den månedlige spalten fra Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig med oppsummering av dommer, Kofa-avgjørelser etc. siden sist. I dag: Advokatfullmektig…
Anbud365: Jakter kandidater på nye Kofa-medlemmer

Jakter kandidater på nye Kofa-medlemmer

Nærings- og fiskeridepartementet inviterer alle interesserte til å melde seg eller foreslå kandidater til vervene som medlemmer i Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA). Personer med…