KOFA
Her er en ny utgave av den månedlige spalten fra Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig med oppsummering av dommer, KOFA-avgjørelser og andre viktige nyheter innenfor anskaffelsesretten…


Nye avklaringer om evalueringsmetoder

Av Kristian Jåtog Trygstad, Advokatfirmaet Mageli Borgarting lagmannsrett har nylig avgjort en sak hvor spørsmålet var om oppdragsgiver hadde bundet seg til en bestemt evalueringsmetode…