• Leverandører
  • B  Braun Medical AS
    ScanTurf AS
    Imatis AS
    Kai Hansen Trykkeri AS
    NettPost AS

KOFAAnbud365: Nytt og nyttig fra anskaffelsesretten

I dag: Advokat Anders Thue Her er en ny utgave av den månedlige spalten fra Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig med oppsummering av dommer, Kofa-avgjørelser etc….


Anbud365: Kofa Dobbeltrolle, men ikke inhabil

Kofa: Dobbeltrolle, men ikke inhabil

Tilknytningen til den valgte leverandøren var avgjørende da Kofa behandlet en klage over påstått inhabilitet. En ansatt i Kristiansand kommune var med på å tilrettelegge…