Miljø
Fra vakker teori til nødvendig praksis

(En Anbud365-kommentar) Samtidig med at minimum 30%-vekting innføres som «skal-krav», ventes en «beste praksis»-veiledning for oppfølging av kontrakter. Regjeringen mener åpenbart alvor. Offentlig innkjøpsmakt skal…