Omfattende anskaffelsesgrep i Forsvaret skal bidra til å trygge Norges sikkerhet

Anbud365: Omfattende anskaffelsesgrep i Forsvaret skal bidra til å trygge Norges sikkerhetFlere anskaffelser og investeringer skal gjøres basert på materiell som allerede er tilgjengelig i markedet, fremgår det av Regjeringens nye forsvarsplan. Regjeringen legger til grunn at minst mulig særtilpasning er sentralt for å sørge for raskest mulig leveranser til en gunstigst mulig pris.

Skriv ut artikkelen

Sikkerhetssituasjonen i verden – og for Norge – er skjerpet. Det betyr en rekke grep for å sikre at anskaffelser av nødvendig materiell til Forsvaret blir mer effektive og går mye raskere enn i dag. Samtidig skal Forsvaret bruke sin innkjøpsmakt til å kutte negative miljø- og klimavirkninger. Dette fremgår av forsvarsplanen som Regjeringen nylig la frem, der det også heter at anskaffelsesfunksjoner skal samles, kompetansen løftes og regelverk oppdateres.

Regjeringen la nylig fram «Prop. 87 S (2023–2024) – Forsvarsløftet – for Norges trygghet Langtidsplan for forsvarssektoren 2025–2036». I planen fremheves poenget med å få materiellet på plass raskere:

Skjerpet sikkerhetssituasjon

– Forsvarssektoren har over tid utviklet strenge krav til styring og kontroll, med gode og tillitsskapende fremskaffelsesprosesser. Samtidig har dette bidratt til at fremskaffelsene har tatt lang tid og gjort krav på store ressurser. I en skjerpet sikkerhetssituasjon er dette ikke lenger tilstrekkelig, heter det.

Regjeringen melder at det skal legges til rette for tilpassede fremskaffelsesløp, hvor hensynet til raskere gjennomføring veies mot risikoen dette innebærer for forsvarlig gjennomføring. Før tidkrevende utredninger settes i gang, skal det vurderes om det er behov og grunnlag for å gjøre forenklinger og tilpasninger i fremskaffelsesprosessene. Regjeringen vil at hensynet til rettidige anskaffelser skal være en sentral del av forsvarssektorens fremskaffelsesprosesser.

Beløpsgrenser heves

For å styrke evnen til å gjennomføre anskaffelser i forsvarssektoren vil regjeringen foreslå å heve beløpsgrensen for når forsvarssektoren må gå til Stortinget for godkjenning. For store materiellprosjekter vil regjeringen foreslå å heve denne grensen fra 500 mill. til 1 mrd. For store eiendom-, bygg- og anleggsprosjekter vil det fremmes forslag om å heve grensen fra 200 til 500 mill.

Flere anskaffelser og investeringer skal gjøres basert på materiell som allerede er tilgjengelig i markedet. Regjeringen legger til grunn at minst mulig særtilpasning er sentralt for å sørge for raskest mulig leveranser til en gunstigst mulig pris.

Klima og miljø

Forsvarssektoren skal bruke innkjøpsmakten til å redusere negativ klima- og miljøpåvirkning. Der det er mulig skal den også fremme klima- og miljøvennlige løsninger. Anskaffelsesregelverket for forsvarssektoren (ARF) er nå under oppdatering, som også inkluderer forsterket hensyn til klima og miljø i tråd med intensjonene i forskrift om offentlige anskaffelser.

For å sette sektoren i stand til å formulere gode tildelingskriterier og krav til klima og miljø, er det behov for flere ulike former for kompetanse. Kompetanse om hvordan krav og tildelingskriterier formuleres, måles og følges opp er en forutsetning for at intensjonen i anskaffelsesregelverket skal kunne innfris. Et kompetanseløft er under gjennomføring i sektorens anskaffelses- og investeringsmiljøer.

Samle anskaffelsesfunksjoner

Det er i dag til dels overlappende anskaffelsesmiljøer i etatene Forsvaret, Forsvarsmateriell og Forsvarsbygg. Regjeringen vil samle forsvarssektorens anskaffelsesfunksjoner i etatene Forsvarsmateriell og Forsvarsbygg, med en felles anskaffelsesstrategi. Det er lagt til grunn at det etableres et felles anskaffelsesmiljø i Forsvarsmateriell, som både inkluderer det eksisterende miljøet for investeringsanskaffelser i Forsvarsmateriell, og dagens miljø for driftsanskaffelser i Forsvaret.

Bli den første til å kommentere på "Omfattende anskaffelsesgrep i Forsvaret skal bidra til å trygge Norges sikkerhet"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.