Utenrettslig mekling (II): Når det er vanskelig å finne løsning på egenhånd

Anbud365: Utenrettslig mekling (II): Når det er vanskelig å finne løsning på egenhåndFå ulemper med mekling så lenge begge parter ønsker å utforske muligheten for en minnelig løsning (illustrasjon: Stuart Miles /Scanstockphoto.com).

Skriv ut artikkelen

På entrepriserettens område er utenrettslig mekling veldig praktisk, og det vil være en egnet tvisteløsningsform i veldig mange av sakene der partene syns det er vanskelig å finne en løsning på egenhånd, sier juridisk direktør Kjersti Lerkerød i Kruse Smith Entreprenør til Anbud365. Hun tror forekomsten av utenrettslig mekling vil øke innen bygg og anlegg fremover. – Ja, vi har god erfaring med bruk av mekling, svarer prosjektleder Lise Backer i Bane NOR på spørsmål fra Anbud365 om de vil bruke utenrettslig mekling i fremtiden.

Både private og offentlige kontrakter kan føre til tvister. Tradisjonelt har partene forsøkt å løse dette gjennom tradisjonelle forhandlinger og ofte havnet i retten. I Tvisteloven er det imidlertid angitt en løsning med såkalt utenrettslig mekling. Anbud365 retter nå søkelyset på dette instituttet – i denne andre av to artikler gjennom intervjuer med to aktører i bygg- og anleggsbransjen som begge har erfaringer fra å benytte seg av mekling i en tvist. I første artikkel som sto 4. januar, intervjuet vi to sertifiserte meklere.

Anbud365: Utenrettslig mekling (II): Når det er vanskelig å finne løsning på egenhånd
Det er få ulemper med mekling så lenge begge parter ønsker å utforske muligheten for en minnelig løsning, sier juridisk direktør Kjersti Lerkerød i Kruse Smith Entreprenør til Anbud365.

Juridisk direktør Kjersti Lerkerød i Kruse Smith Entreprenør – som også er sertifisert mekler – og prosjektleder Lise Backer i Bane NOR – en oppdragstakere og en oppdragsgiver:

Hvilke erfaringer har dere fra utenrettslig mekling?

Lerkerød: Jeg har svært god erfaring, spesielt der det oppstår tvister i pågående prosjekter. Ved utenrettslig mekling står partene fritt til å legge opp til en hensiktsmessig prosess med spesialiserte meklere og egnede rammer. Man får mulighet til å belyse tvistepunktene, øke forståelsen for hverandres standpunkt og finne felles interesser. En særlig positiv erfaring er at utenrettslig mekling kan bidra til at partene samarbeider bedre videre, og det gjenstår langt færre diskusjoner i sluttfasen. Da kan også prosjektpersonene på begge sider bruke tiden sin på å gjennomføre prosjektet, fremfor å tviste for domstolene.

Anbud365: Utenrettslig mekling (II): Når det er vanskelig å finne løsning på egenhånd
Hovedpoenget med Prosjektintegrert Mekling (PRIME) er at man allerede før prosjektet starter, nedsetter et eget team som skal bistå prosjektet med konflikthåndtering gjennom hele prosjektets levetid, forteller prosjektleder Lise Backer i Bane NOR til Anbud365.

Bakker: Bane NOR gjennomfører i dag flere store entreprisekontrakter med Prosjektintegrert Mekling (PRIME). Hovedpoenget med PRIME er at man allerede før prosjektet starter, nedsetter et eget team som skal bistå prosjektet med konflikthåndtering gjennom hele prosjektets levetid.

– Hva er fordeler og eventuelle ulemper med mekling?

Lerkerød: En av de største fordelene med mekling, er at partene beholder kontrollen over prosessen og resultatet. På entrepriserettens område, er det mange eksempler på at en sak får et helt annet utfall i lagmannsretten enn i tingretten, mens partene kanskje kan leve godt med en løsning som avviker fra begge resultatene. En annen fordel med mekling, er at det ofte vil innebære vesentlig lavere kostnader for partene samlet sett, både fordi det medgår langt færre advokattimer og fordi man unngår å legge beslag på interne ressurser i forbindelse med rettsprosesser. I tillegg kan man oppnå å redusere rentepådraget, så vel som likviditetsbelastningen det innebærer å ha utestående fordringer.

Hun mener dessuten at det er få ulemper med mekling så lenge begge parter ønsker å utforske muligheten for en minnelig løsning. Så kan det tenkes situasjoner der forutsetningene for å oppnå en løsning gjennom mekling ikke er til stede, for eksempel fordi det er uklarheter rundt faktum. Men også i disse tilfellene kan mekling tjene et formål, for eksempel fordi det bidrar til å tilskjære saken og gi partene tydeligere arbeidsoppgaver ved videre håndtering av tvisten.

Bakker: Vi opplever at bruken av PRIME bidrar til å holde konfliktnivået i prosjektene nede. Partene blir utfordret til å finne praktiske løsninger på situasjoner som oppstår underveis i prosjektet. Gjennom mekling kan partene finne løsninger som underbygger begge parters interesser. Viktige prinsipielle avklaringer for bransjen kan likevel med fordel prøves for retten.

– Ser dere for dere å bruke utenrettslig mekling i fremtiden?

Lerkerød: På entrepriserettens område er utenrettslig mekling veldig praktisk, og det vil være en egnet tvisteløsningsform i veldig mange av sakene der partene syns det er vanskelig å finne en løsning på egenhånd. Jeg tror forekomsten av utenrettslig mekling vil øke innen bygg og anlegg fremover. Mye fordi man inntar bestemmelser om prosjektintegrert mekling i stadig flere kontrakter, men også fordi det er en rasjonell og effektiv måte å løse saker på. Når det kommer til stykket, tror jeg man ofte er mer opptatt av å finne kommersielt akseptable løsninger, enn av å få prinsippavklaringer i domstolene.

Bakker: Ja, vi har god erfaring med bruk av mekling og vil også benytte PRIME på nye prosjekter.

Bli den første til å kommentere på "Utenrettslig mekling (II): Når det er vanskelig å finne løsning på egenhånd
"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.