Anskaffer ledelse til prosjekt som skal bidra til å «redde» utkantkommuner

Anbud365: Anskaffer ledelse til prosjekt som skal bidra til å «redde» utkantkommunerElevene ved de minste skolene kan få en større gruppe medelever på egen alder å samhandle med i undervisning og leksesituasjoner, heter det i beskrivelsen av prosjektet «Samarbeid for kystbarnas beste». I tillegg skal det sørges for at det alltid finnes et tilbud når værmessig og annen isolasjon hindrer undervisning på den vanlige måten. Statsforvalteren i Troms og Finnmark her ved statsforvalter Elisabeth Vik Aspaker, støtter prosjektet (foto Marius Fiskum).

Skriv ut artikkelen

Prosjektet «Samarbeid for kystbarnas beste» i regi av to små Finnmarks-kommuner skal gi erfaringsoverføring og merverdi for andre kommuner og bygdesamfunn i Norge. Det gjelder å «redde» små utkantkommuner som sliter med rekruttering av ekspertise, krevende værforhold, og holde det samlede antall unge familier i kommunene så høyt som mulig. IKT vil prege nye løsninger og metoder. Nå har de to kommunene kunngjort konkurranse om anskaffelse av prosjektledelse.

Finnmarks-kommunene Loppa med sine om lag 1000 innbyggere og Måsøy med om lag 1200 har små bygdesamfunn med avstands- og reiseulemper for gjennomføring av offentlige tjenester, heter det i prosjektbeskrivelsen. Begge kommunene har utfordringer med rekruttering av ekspertise og krevende værforhold, noe som tidvis skaper utfordringer for undervisning og alminnelig oppfølging av barna. Samfunnene er viktige for verdiskapningen i kommunene, og for å holde det samlede antall unge familier i kommunene så høyt som mulig. Kommunenes felles intensjon er å gå planmessig til verks med utfordringene, og innføre nye løsninger etter grundige, felles utredninger.

Forprosjektet har mottatt tilsagn om prosjektskjønnsmidler NOK 600 000 fra Statsforvalteren i Troms og Finnmark. Anskaffelsen av prosjektledelse har en total ramme på NOK 1200 000. Kontraktsinngåelse er planlagt til 2. august. De to kommunene skriver at de legger til grunn FNs bærekraftsmål og FNs konvensjon om barnets rettigheter med særlig fokus på rettighetene

Et stort, interkommunalt samarbeidsprosjekt

Forprosjektet skal legge grunnlaget for, heter det, et stort interkommunalt samarbeidsprosjekt for å videreutvikle oppveksttjenestene og styrke barn og unges situasjon. De tar høyde for å gjennomføre et prosjekt med betydelig overføringsverdi til andre norske kommuner med lignende utfordringer. Prosjekt «Samarbeid til kystbarnas beste» skal i størst mulig grad være et «av-oss-selv-for-oss-selv»-prosjekt.

Innovasjon og IKT står helt sentralt i dette utviklingsprosjektet. Nye løsninger og metoder vil i betydelig grad ha sin bakgrunn i IKT, og evnen til å se det benyttet i oppvekstsammenheng. Kommunene presiserer at de ikke skal erstatte lærerne ved de små skolene med skjerm og MS Teams. Pedagogisk personale er og forblir bærebjelken i undervisningen. De skal undersøke nye muligheter for å kombinere pedagogenes innsats med ny teknologi og nye metoder som de selv skal være med på å utvikle. Elevene ved de minste skolene kan få en større gruppe medelever på egen alder å samhandle med i undervisning og leksesituasjoner. I tillegg skal det sørges for at det alltid finnes et tilbud når værmessig og annen isolasjon hindrer undervisning på den vanlige måten.

Bli den første til å kommentere på "Anskaffer ledelse til prosjekt som skal bidra til å «redde» utkantkommuner"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.