40 land forbereder leverandørdialog om grønnere bilkjøp, Norge er med

Anbud365: 40 land forbereder leverandørdialog om grønnere bilkjøp, Norge er medSeniorrådgiver, Odd Olaf Schei fra Divisjon for offentlige anskaffelser i DFØ har latt seg intervjue av Anbud 365 i forbindelse med en global invitasjon til leverandørdialog innen ladeløsninger og miljøvennlige dekkløsninger.

Skriv ut artikkelen

(Av Roger Bang Eie) Nå går oppdragsgivere fra 40 land, på tvers av 5 kontinenter, sammen for å innlede en forberedende dialog med leverandører av avanserte ladesystemer og mer miljøvennlige dekkløsninger.  Initiativet stammer fra Greening Government Inititative (GGI) som er et globalt samarbeidsprosjekt som arbeider for grønnere nasjonale myndigheter.

En veiledende kunngjøring er nå offentliggjort på Doffin og TED: Kunngjøring TED Ladesystemer og Kunngjøring TED Dekkløsninger.   Frist for å levere inn innspill er satt til 15 januar 2023. 

Seniorrådgiver, Odd Olaf Schei i DFØ, divisjon offentlige anskaffelser, er med i prosjektet på vegne av Norge.  Han er opptatt av at norske leverandører nå griper muligheten og kommer med sine innspill.

Green Government Initiative

I april 2021 startet USA og Canada en global innsats – the Greening Government Inititative (GGI) for å oppmuntre og støtte regjeringer verden over i grønne nasjonale prosjekter.  Green Government Initiative tjener som en felles plattform for land til å dele informasjon og beste praksis.  I mange land er statlige myndigheter de største eiere av bilparker, forbruker av elektrisitet, eiendomsbesitter og kjøper av varer og tjenester.  Arbeidet med å redusere statlige klimapåvirkning gir ikke bare miljøgevinst, men kan også stimulere til handling for hele økonomien, gjennom å påvirke til null utslippsløsninger.

Anbud365 har vært i kontakt med Odd Olaf Schei for å få litt mer detaljer omkring kunngjøringen og bakgrunn for Norges deltakelse.

 – Hvem er Green Government Initiative?

Det er et samarbeid mellom 40 land fordelt på 5 kontinenter som tar tak i offentlige muligheter for grønnere innkjøp.  Når en står samlet, gir det mer makt mot leverandørene.

Hva er deres misjon/oppdrag? 

Det gir tydelige markedssignaler når flere land er samlet.  Staten har store verdier og er eiere av store bilparker, eiendommer etc, målet er å ha lavest mulig fotavtrykk.  Det er blitt identifisert 2 løsninger som vi ønsker å sjekke ut.

Hvordan er dette brede samarbeidet som involverer 40 land kommet i gang? 

Det har sitt utspring i OECD (Organisasjon for økonomisk samarbeid og utvikling) hvor Norge er med, her er det blitt satt ned en gruppe.

Kan du fortelle litt mer om hva dette går ut på?

Odd Olaf svarer engasjert, hva kan vi lære av hverandre?  Kunnskap på tvers av de enkelte land.  Hva foregår i det enkelte land?  Det ble nylig avholdt et webinar i regi av US government hvor det ble diskutert utslipp fra kjøretøy.  Her deltok Norge for å fortelle om hvordan vi har lykkes så langt med elektrifiseringen av vår bilpark.

Er det noen begrensninger på hvilke land som kan delta?

Nei, det er bare å melde sin interesse.  Det er ikke en eksklusiv klubb, vi ønsker å få tilført kunnskap.

Når dette er et globalt samarbeidsprosjekt, hvordan forplikter det enkelte land seg når de deltar?  Det er jo ikke alle som er underlagt eksempelvis EU regelverket.

Land som ønsker å delta må godkjenne noen vilkår knyttet til GGI konseptet, slik som å forplikte seg til å delta i minimum fire virtuelle møter i året og dele erfaringer gjennom å presentere egne løsninger for de øvrige medlemslandene. Når vi nå publiserte forespørselen om ladeløsninger, så hadde Norge og Canada noen felles spørsmål knyttet til lade løsninger i kaldt klima – noe som er mindre aktuelt i eks. Marokko, som også er med i nettverket.   

Når dere nå inviterer til dialog for å finne bedre ladeløsninger og miljøvennlige dekkløsninger – hva håper dere å oppnå?  (Vi tenker litt på pris, leveranser, kunnskapsdeling, erfaringer etc)

Konkurransen er blitt publisert samtidig i både Europa, Asia, Nord Amerika og Afrika.  Her håper vi å få inn gode råd.  Norge har kommet langt når det gjelder ulike ladeløsninger, her finns det et 10 talls lade operatører samt et større antall leverandører innen lade stasjoner.  Her bør bransjen kjenne sin besøkelsestid og svarer på vår invitasjon.  Norske leverandører kan skaffe seg nye forretningsmuligheter på fem kontinenter!

Husk fristen for å svare som er 15.januar.

Hva er utfordringer i dag med tanke på tema for dialogen det inviteres til?

Odd Olaf henviser til spørsmålene som er i selve utlysningen, her er det 6 – 7 faglige spørsmål som vi ønsker innspill på.  Det er Israel som har sekretariatet i dag og som mottar innspillene.  Besvarelsene kan konkretisere seg i gode løsninger på ladesystemer og mer miljøvennlige dekkløsninger – utfordringen blir å trekke ut de beste løsninger/poenger. 

Hvorfor er «Grønn kjøretøypark» et satsingsområde for GGI?

Det er en av de største kildene til forurensing av vårt klima.  I tillegg så har vi en løsning i dag i form av elektriske biler.  Det offentlige har en betydelig bilpark i Norge, et sted mellom 40 – 50.000 stykker.  Her er det viktig at det offentlige viser vei gjennom «walk the talk».

Hvorfor er Norge med i Green Government Initiative?

Det er helt naturlig, vi har kunnskap å bidra med og vi kan lære hvordan andre land løser sine utfordringer.  Vi samarbeider mer, noe som kommer til utrykk gjennom GGI prosjektet.

Hva kan Norge få ut av dette? (pris, leveranser, etc)

Verdifulle eksportmuligheter for norske bedrifter, svarer Odd Olaf, heriblant norske ladeoperatører som det finnes flere av.  Vi må lære av andre og samtidig vise vei da vi i dag har mye kunnskap med en høy andel elektriske biler i bruk.  

Hvem fra Norge deltar i dette prosjektet?

DFØ sin anskaffelsesenhet, personer er Martin Stanley, Dag Strømsnes og meg selv.

Og Odd Olaf har mer på hjertet: – Det er flere ladeoperatører i Norge og jeg håper de ser verdien i denne muligheten og deltar i vår invitasjon til dialog. Det er mye fokus på klima- og miljø i disse tider – nylig var samferdselsdepartementet ute med en nasjonal lade strategi. For å illustrere betydningen av den norske elbilparken så har jeg tatt noen tall fra samme etat.  I Norge så finnes det elektriske kjøretøy som følger:

  • Bilpark 564 720 stk
  • Varebiler 20 260 stk
  • Lastebiler 387 stk
  • By busser 640 stk
  • Langdistanse busser 176 stk

Så finnes det over 5.000 hurtigladere for personbiler.  Det er svært få for busser og marginalt for lastebiler.  Dette viser at vi har kommet langt i Norge, men har fortsatt en vei å gå, konstaterer han.

Bli den første til å kommentere på "40 land forbereder leverandørdialog om grønnere bilkjøp, Norge er med"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.