Statsbudsjettet 2020: Anbefaler Stortinget å skrinlegge to av sine miljøvedtak

Anbud365: Statsbudsjettet 2020: Anbefaler Stortinget å skrinlegge to av sine miljøvedtakDet er foreløpig ikke innslag av europeiske entreprenørselskaper innen drift- og vedlikehold av veier i Norge, men bruk av utenlandske underentreprenører og innleid arbeidskraft er økende, skriver samferdselsminister Jon Georg Dale i hans departements bidrag til kommende års statsbudsjett (foto: Olav Heggø).

Skriv ut artikkelen

Innføring av miljøbonus og forbud mot palmeolje er to vedtak i Stortinget som regjeringen ikke finner grunnlag for å iverksette. Stortinget blir bedt om å oppheve vedtakene, fremgår det av forslaget til statsbudsjett for 2020. Difi får ekstra-millioner til arbeidet med en handlingsplan for å øke andelen klima- og miljøvennlige anskaffelser. Driftskontraktene til veiene er blitt 13% dyrere siden 2013. Samferdselsdepartementet spekulerer på hva årsaken kan være.

I et vedtak i Stortinget fra 20. desember 2017 heter det: «Stortinget ber regjeringen forhandle fram ei avtale om miljøbonus der rederi kan bli kompensert for kvart tonn CO2 som vert redusert utover krava i anbodet i løpet av kontraktperioden, etter at kontrakt med operatøren(ane) i Kystruta er inngått.»

Nå melder Samferdselsdepartementet i sin del av statsbudsjettet for 2020 at de har undersøkt om det er mulig med en slik bonus. Konklusjonen er imidlertid klar: Etter statsstøttereglene er det ikke mulig å opprette en miljøbonus der leverandørene kan bli kompensert for hvert tonn CO2 som blir redusert ut over kravene i kontraktene.

Tommelen ned

Klima- og miljødepartementet vender tommelen ned for et annet vedtak i Stortinget: «Stortinget ber regjeringen gjennom forskrift til lov om offentlige anskaffelser stille krav om at det ikke skal benyttes biodrivstoff basert på palmeolje eller biprodukter av palmeolje. Forskriftsendringen skal tre i kraft så snart som mulig.»

Etter regjeringens syn er det juridiske utfordringer knyttet til innføring av et slikt tilbud. Difi har også utarbeidet faglige råd og veiledning til offentlige oppdragsgivere, i tråd med Difis stående veiledningsoppdrag på området grønne anskaffelser, heter det.

Vedtak foreslår opphevet

Regjeringen står ved sin vurdering av at det ville ha vært problematisk å innføre et forbud mot palmeolje, og det er tvil om et forbud i tråd med anbefalingsvedtaket vil være lovlig etter EØS-avtale og WTO-avtalene. Basert på dette, vil foreslår regjeringen at Stortinget opphever vedtaket.

Difi styrkes med fem millioner neste år for å lage en handlingsplan for å øke klima- og miljøvennlige innkjøp i offentlige virksomheter, fremgår det bl.a. av Klima- og miljødepartementets budsjettforslag for 2020. Næringslivet og andre aktører blir invitert til å bidra med innspill, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen i en kommentar.

Viktige områder i miljø-handlingsplan

Målet med å øke de miljø- og klimavennlige offentlige anskaffelsene er å redusere klimagassutslippene og få et mindre miljøfotavtrykk fra offentlig sektor. Lavutslippsløsninger i transportsektoren, miljøvennlige bygg, mindre plastavfall, kjemikaliefri hverdag og et mer sirkulært offentlig forbruk er viktige områder for handlingsplanen, heter det.

I sin omtale av driftskontraktene på vei skriver Samferdselsdepartementet at det over tid har vært en tilfredsstillende konkurransesituasjon selv om svak konkurranse har forekommet i avgrensede geografiske områder og for spesielle fagområder. I snitt var det 2,3 tilbydere per driftskontrakt utlyst i 2019. Til sammenligning var det 3,9 tilbydere per kontrakt i 2018 og 4,9 i 2017. Det registreres en uro i markedet, trolig knyttet til regionreformen, som medførte en reduksjon i antall tilbydere og høyere priser i konkurranser gjennomført i 2019.

Sikre differensiert marked

Med den kommende delingen av driftsoppgaver er det viktig at stat og fylkeskommuner samarbeider om markedsutvikling for å sikre et fortsatt differensiert marked, god konkurranse og nødvendig kompetanseheving og innovasjonsgrad, understreker departementet.

Driftskontraktene som Statens vegvesen inngikk i 2018, avløste primært kontrakter med oppstart i 2013. Den reelle prisveksten i disse kontraktene var på om lag 15 pst. sammenlignet med 2013. Det er krevende å finne isolerte forklaringer på årsaker til prisveksten fra 2013. Kontraktene utvikles kontinuerlig for å tilpasses oppdaterte krav, teknologiutvikling m.m., opplyser Samferdselsdepartementet i sitt forslag til budsjett for 2020.

Bli den første til å kommentere på "Statsbudsjettet 2020: Anbefaler Stortinget å skrinlegge to av sine miljøvedtak"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.