• Leverandører
  • Scandinavian Photo AS
    Bartnes AS
    Solstad Bo og omsorgssenter as
    Millum AS

DirekteanskaffelseKlart for fagdag i Anbud365-regi

Anbud365 utvider nå sin satsning ytterligere og inviterer til fagdag om det nye regelverket 14. desember. Med seg har de Wikborg, Rein & CO, ett…


Utvider Kofa sin egen gebyrkompetanse?

Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) har i sak 2016/63 konkludert med at Undervisningsbygg Oslo KF (Undervisningsbygg) har foretatt en ulovlig direkte anskaffelse ved å gjøre…Kofa: Seks enkeltkontrakter var én

I klagesaken var det seks separate kontrakter, og de var ikke kunngjort forskriftsmessig. Kofa kom imidlertid til at kontraktene måtte sees i sammenheng. Da ble…