• Leverandører
  •  

Domstol


Anbud365: Nytt og nyttig fra anskaffelsesretten - august 2020

Her er en ny utgave av den månedlige spalten fra Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig med oppsummering av ny praksis siden sist. I dag: Advokat Olav…