• Leverandører
 • Stiftelsen Administrativt Forskningsfond ved NHH (AFF)
  Lindhaugen AS
  Kai Hansen Trykkeri AS
  Agenda Kaupang AS
  Securitas
  B Braun Medical AS

DomstolAnbud365: Nytt og nyttig

Anbud365: Fire av landets ledende advokatfirmaer innen offentlige anskaffelser er langsiktige samarbeidspartnere med Anbud365. Blant disse er Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig. For en tid tilbake…Anbud365: Returoppgjør i Fosen-Linjen-saken

Returoppgjør i Fosen-Linjen-saken

Partner Silje Grimseth Ullebust og advokat Dag Sørlie Lund, Advokatfirmaet Hjort Høyesterett returnerer Fosen-Linjen-saken til Luxembourg: Frem og tilbake er like langt, men gir det…