Sverige: Rekordstort antall tilsynssaker med påstand om overtredelsesgebyr i 2023

Anbud365: Sverige: Rekordstort antall tilsynssaker med påstand om overtredelsesgebyr i 2023Svenske Konkurrensverket er bl.a. tilsynsmyndighet for offentlige anskaffelser og registreringsmyndighet for innkjøpsstatistikk. Det innebærer at Konkurrensverket må ta mot søknader om registrering av annonsedatabaser, teste om de oppfyller kravene til er registrert og føre tilsyn med de registrerte annonsedatabasene. I tillegg kommer de utvidede tilsynsfullmakter som trådte i kraft 1. januar 2024. Dermed kan Konkurrensverket også skjerpe tilsynet med offentlige anskaffelser. På bildet, Rikard Jermsten, generaldirektør i Konkurrensverket (foto: Andreas Eklund).

Skriv ut artikkelen

Tallet på brudd på anskaffelsesreglene der Konkurrensverket legger ned påstand om overtredelsesgebyr, ble rekordstort i 2023. På den annen side gjorde de svenske konkurransemyndighetene langt færre vedtak om tilsyn i anskaffelsessaker enn året før. Det fremgår av årsrapporten fra Konkurrensverket for 2023. I tillegg var antall anskaffelsessaker som kom inn i fjor, større enn noen gang de fire siste årene, og tallet på eksterne tips eller varsler om brudd på anskaffelsesreglene økte fra to til 11 fra 2022 til 2023.

Offentlige anskaffelser har en betydelig innvirkning på Sveriges økonomi. Ifølge de siste tallene er verdien av kjøpene som omfattes av anskaffelseslovene utgjør 879 milliarder SEK årlig. Dette tilsvarer omtrent en sjettedel av Sveriges bruttonasjonalprodukt (BNP), fremgår det av årsrapporten.

16% av ressursene til anskaffelsestilsyn

Av Konkurrensverkets ressursbruk omfatter 16% anskaffelsestilsyn, heter det i rapporten. Man kan også varsle brudd på områdene konkurranse og offentlige anskaffelser til Konkurrensverket. Varslerfunksjonen erstatter ikke den vanlige kanal for tips og klager. I 2023 kom det inn elleve varsler via denne eksterne kanalen – alle på innkjøpsområdet. På grunnlag av varslingen ble det opprettet fire tilsynssaker. Året før kom i alt to varslinger i den eksterne kanalen, begge gjaldt innkjøpsområdet og resulterte i en tilsynssak.

I løpet av 2023 tok Konkurrensverket 114 beslutninger knyttet til anskaffelser. Av disse var 48 konkrete vedtak som bidro å løse et anskaffelsesproblem. Av de 48 var det 16 tilsynssaker og 31 med påstand om overtredelsesgebyr. En sak ble satt til side pga endret situasjon. Det betyr at 66 saker ble henlagt.

Flere og flere saker

I 2022 ble det fattet 88 anskaffelsesbeslutninger. 47 av disse var vedtak som bidro til å løse et problem – 25 var tilsynsbeslutninger, 18 påstand om overtredelsesgebyr, og resten lagt til side.

Sett over en lengre periode er det imidlertid antallet økte betydelig, fra 25 og 24 vedtak i hhv. 2020 og 2021 til dagens nivå med 47 og 48 vedtak – enten tilsynsvedtak eller påstand om overtredelsesgebyr. Antallet gebyr-påstander har økt fra 18 i 2021 til 31, mens antall tilsynsvedtak har gått ned fra 25 til 16 sammenlignet med 2022.

Saksbehandlingstid og domstolene

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid i 2023 var 336 dager mot 573 året før. Det fordi det fremfor alt er fire omfattende og komplekse undersøkelser, som ble behandlet i fellesskap, som virket inn på saksbehandlingstidene i 2023. Om disse fire undersøkelsene unntas, utgjør gjennomsnittlig behandlingstid i 2023 266 dager. Også i 2022 var det en omfattende tilsynsundersøkelse som gav høy saksbehandlingstid.

Antall og andel av ulike utfall i domstoler der Konkurrensverket har reist sak eller hvor avgjørelser i saker er påklaget, er en annen resultatindikator for den svenske konkurransemyndigheten. I løpet av året har domstolene avsa 28 dommer i 27 saker, til sammenligning med 15 dommer i 2022. Andelen medhold for Konkurrensverket er 82%, som er en lavere prosentandel enn i 2021 (94%) og 2022 (93%).

Bli den første til å kommentere på "Sverige: Rekordstort antall tilsynssaker med påstand om overtredelsesgebyr i 2023"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.