• Leverandører
 • Trygg Vakt AS
  NOHA NORWAY AS
  Heraeus Medical AB
  Agenda Kaupang AS
  Hunter Douglas Norge AS
  Høgenhoff Media

Egenregi
Anbud365: Opprydding i utvidet kommunal egenregi

Opprydding i utvidet kommunal egenregi

Et utvalg rydder opp i kommunenes utvidede egenregi. To av tre foreslåtte samarbeidsformer i Kommune–Norge faller utenfor reglene for offentlige anskaffelser. Det tredje skal kunne…