ESA
Leddbegrensninger i leverandørkjeden

Av masterstudent Håkon Reiten Finnbakk, Universitetet i Oslo Masteroppgave om sosial dumping og arbeidslivskriminalitet i offentlige kontrakterVåren 2021 skriver jeg masteroppgave om det offentliges handlingsrom…