• Leverandører
  •  

Innovasjon

Anbud365: Innovasjon i krisetider

Innovasjon i krisetider

Av Hilde Sætertrø, prosjektleder Nasjonalt program for leverandørutvikling, Innovative anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling er spent på hvordan den nye og fremmede situasjonen vi nå…