Konsulenter

Anbud365: Er det betalt ut 47 mill. for mye?

Er det betalt ut 47 mill. for mye?

Langt under vanlig standard for forvaltning av offentlige penger. Denne kritikken retter den britiske riksrevisjonen mot en kontrakt inngått mellom en statlig virksomhet og et…