• Leverandører
 • Oslo Sportslager AS
  Imatis AS
  Conluo Renhold og Kantine
  Tjelta Gulv og Bad AS
  Conluo Renhold
  SOS Inspection AS

KvalitetAnbud365: En bedre evalueringsmodell

En bedre evalueringsmodell?

Av Bjørn Erik Bjørnstad, Spesialrådgiver IKT-anskaffelser De to hovedalternativene når både pris og kvalitet skal evalueres er Relative poengmodeller og Prissetting av kvalitet. Relative poengmodeller…