Rapport: Tar til orde for innkjøpsopplæring på universitet for økt anskaffelses-kvalitet

Anbud365: Rapport Innkjøpsopplæring på universitet kan heve anskaffelses-kvalitetRoger Pyddoke, Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), har laget rapport om økt bruk av konkurranse kan gi bedre måloppnåelse innenfor kollektivtrafikk.

Skriv ut artikkelen

En fersk rapport tegner et bilde av et påtrengende behov for å løfte kvaliteten på svenske offentlige anskaffelser av kollektivtrafikk. En lang rekke forslag til tiltak er å finne i rapporten, bl.a. for å gjøre konkurransen bedre og som er egnet for oppfølging på myndighetsplan. Blant tiltakene er etablering av innkjøpsopplæring ved et av Sveriges universiteter. Flere professorater som har ansvar for og leder forskning og etterutdanning i ulike fag innen offentlige anskaffelser er et annet.

Det er Roger Pyddoke, Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), som på oppdrag fra Konkurrensverket har undersøkt om økt bruk av konkurranse kan bidra til bedre måloppfyllelse for de regionale kollektivtrafikkmyndighetene.

Beste kombinasjon pris/kvalitet

Det fremgår av rapporten at kostnadene ved anskaffet kollektivtransport i en periode økte raskt, men at den nå har avtatt. Et begrenset materiale samlet inn fra regionene med størst befolkning indikerer at antall tilbud i anskaffelsene ikke har gått ned det siste tiåret. Imidlertid kan det i områder med sparsom befolkning, være vanskelig i det hele tatt å få to tilbud.

Forskning på anskaffelser der tildelingskriteriet er beste kombinasjon av pris og kvalitet viser kvalitetskriterier med stor variasjon og at de rimer dårlig med anbefalinger fra økonomisk teori. Den eneste svenske kvantitative empirien til dags dato knyttet til busskontrakter kan ikke dokumentere at denne tildelingsmetoden gir bedre resultater når det gjelder punktlighet.

Forenkling og risiko

Kollektivetatene i Sverige arbeider med å forenkle anbudsforespørslene og kvalifiseringskravene, heter det. Trafikkforvaltningen i Stockholm har f.eks. begynt å dele opp tidligere avtaleområder.  Sett over tid har flere kollektivetater også forbedret sin datafangst. Bedre informasjon om det kvantitative resultatet av forrige avtale når det gjelder ytelse og betalinger, kan fremme konkurranse, slås det fast i rapporten.

Det er også risiko for at for tett samarbeid knyttet til en anskaffelse kan føre til såkalt bekvemmelighetskorrupsjon. Av den grunn bør bestillerne nøye vurdere aktuelle samarbeidsformer og hvordan de kan unngå risiko for slik korrupsjon. Samtidig advares det mot feilbestillinger – på et slikt grunnlag kan aldri økt konkurranse føre rett av sted.

Mulighetsstudier og tiltak

De største kollektivetatene har i en tid gjennomført mulighetsstudier der trafikken i kommende avtaler analyseres. Disse har imidlertid blitt kritisert for ikke å være fullstendige analyser, men tilnærmingen med mulighetsstudier er imidlertid et skritt i riktig retning, heter det.

Konkurransen kan bl.a. stimuleres av enklere forespørselsdokumenter og avtaler, samt bedre kunnskap om resultatet av tidligere produksjon. Kvalifisering basert på ytelse i tidligere kontrakter, endret størrelse på kontrakter og mulige begrensninger på hvor mange kontrakter som kan tilordnes en operatør, er andre grep, ifølge rapporten. Det bør gjøres og evalueres forsøk med ulike kontraktstørrelser og begrensninger i tildeling.

Regjeringen må presse på

På sin side, fremgår det av rapporten, er det på sin plass at regjeringen presser på for at utviklingen skal gå raskere. Flere initiativ kan være berettiget, bl.a. starte innkjøpsopplæring ved et av Sveriges universiteter i tillegg til opplæringskurs om avtaler i offentlig innkjøpte kontrakter og oppfølging av kontrakter. Flere professorater som har ansvar for og leder forskning og etterutdanning i ulike fag innen offentlige anskaffelser er andre, mulige initiativ. I tillegg bør det settes av særskilte forskningsmidler til kvantitativ forskning rettet mot trafikkforsyningsprogrammer og kontraktsmodeller.

En statlig myndighet bør foreslå en standard for rapportering av anskaffelser og oppfølging av kollektivtrafikken på kontraktsnivå, og en uavhengig organisasjon bør få i oppdrag å produsere en prototype for systemstøtte knyttet til oppfølging. Dessuten er en anbefaling i rapporten at trafikkmyndighetene bør sette i gang godt forberedt produksjon internt for å kunne sammenligne kostnader ved innkjøp.

Bli den første til å kommentere på "Rapport: Tar til orde for innkjøpsopplæring på universitet for økt anskaffelses-kvalitet"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.