• Leverandører
  • Imatis AS
    KARL STORZ Endoskopi Norge AS
    Conluo Renhold og Kantine
    Tekstilservice AS
    B  Braun Medical AS

Lovverk


nbud365 Nytt og Nyttig fra anskaffelsesretten

Her er en ny utgave av den månedlige spalten fra Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig med oppsummering av dommer, Kofa-avgjørelser etc. siden sist. I dag: Senioradvokat…