Self-cleaning
Uforutsigbar anbudspraksis i vente

Bestemmelsene om utestengelse av leverandører under den nye anskaffelsesforskriften trådte i kraft 1. januar 2017. – «Self-cleaning»-vurderingene reiser flere kompliserte problemstillinger som vi tror oppdragsgivere…