Self-cleaning

Uforutsigbar anbudspraksis i vente

Bestemmelsene om utestengelse av leverandører under den nye anskaffelsesforskriften trådte i kraft 1. januar 2017. – “Self-cleaning”-vurderingene reiser flere kompliserte problemstillinger som vi tror oppdragsgivere…