Useriøse aktører


Har de useriøse noe å frykte?

(En Anbud365-kommentar) Norgesmodellens tiltak mot useriøse på det offentlige innkjøpsmarkedet skal følges opp. En «beste praksis» skal komme, men blir den ikke tilpasset den operative…
Fra vakker teori til nødvendig praksis

(En Anbud365-kommentar) Samtidig med at minimum 30%-vekting innføres som «skal-krav», ventes en «beste praksis»-veiledning for oppfølging av kontrakter. Regjeringen mener åpenbart alvor. Offentlig innkjøpsmakt skal…