• Leverandører
 • Stiftelsen Administrativt Forskningsfond ved NHH (AFF)
  3 Step IT AS
  Høgenhoff Media
  Alliance+
  Inventura AS
  Metos AS

Useriøse aktørerLite avskrekkende kamp mot sosiale dumping

Myndighetenes bekjempelse av sosial dumping og annen arbeidsmiljø-kriminalitet er for lite avskrekkende, konstaterer Riksrevisjonen. Undersøkelsen revisjonen har gjort, viser f.eks. at i 75 % av…