Tvist om parkeringshus kan ende i EFTA–domstolen

Anbud365: Langdryg strid om parkeringshus i KristiansandEt parkeringshus under Torvet i Kristiansand - dreier det seg om en utbyggingsavtale? (Montasje: Veidekke Agder)

Skriv ut artikkelen

Innen få dager må Norge svare EFTAs overvåkingsorgan (ESA) overbevisende godt på en klage om brudd på anskaffelsesreglene. Hvis ikke, er EFTA–domstolen neste. Saken gjelder bygging og drift av et parkeringshus i Kristiansand. Norges første forsøk på å overbevise, falt på stengrunn i ESA.

Kristiansand kommune kunngjorde i april i fjor en konkurranse som omfattet utforming, bygging, finansiering og drift av et parkeringshus under Torvet. Kontraktsverdien var mellom 24 og 100 millioner kroner. Ifølge kunngjøringen skulle parkeringshuset etableres og drives av kontraktøren på hans risiko. Det kom inn ett tilbud, og kontrakt ble sluttet i juni 2015.

EFTAs overvåkingsorgan ESA mener at kommunen feilaktig har klassifisert kontrakten som en tjenestekonsesjon. Denne klassifiseringen tar ikke hensyn til byggeelementet i kontrakten, heter det, og derfor er den valgte anskaffelsesprosedyren ikke i tråd med anskaffelsesreglene som gjelder for denne type kontrakter. Overvåkingsorganet mener at det dreier seg om en bygge– og anleggskonsesjon.

CPV–kodebruk

CPV–koden som ble brukt ved kunngjøringen, var «parkeringstjenester». Ingen av de tjenestene som denne koden omfatter, røper at det også er snakk om byggearbeider. Kommunen skulle ha lagt til CPV–koden for bygging av underjordiske parkeringshus. Ved bare å benytte koden for tjenester, var det vanskelig for dem som var interessert selve byggingen, å identifisere hva slags prosjekt som egentlig var kunngjort.

Overvåkingsorganet hevder således at kommunen feilaktig har angitt kontraktsgjenstanden ved å bruke feil, eller i alle tilfelle upresise CPV-koder. CPV-koder er standardiserte henvisinger som blir brukt til å beskrive kontraktens gjenstand uavhengig av språk.

Kunngjøringsregler

En annen påstand er at kommunen har unnlatt å kunngjøre kontrakten i EØS gjennom Den Europeiske Unions tidende (Official Journal of the European Union) og TED-databasen. Verdien av kontrakten overstiger gjeldende terskelverdi for slik kunngjøring. Ved bare å kunngjøre i Doffin, fremholder overvåkingsorganet, ivaretar ikke åpenhetshensynet. Det dreier seg om et prosjekt av grenseoverskridende karakter, og da tilsier signaler fra EU–domstolen at kunngjøring på EU–nivå også må til.

Endelig mener overvåkingsorganet at kommunen ikke har vist respekt for minimumsfristen for levering av tilbud. Kravet er her minst 52 dager fra kunngjøringstidspunktet, mens tilbudsfristen i dette tilfellet var fastsatt til 26 dager.

Åpningsbrev tidligere i år

Norge gav tidligere i år en begrunnelse som svar på ESAs åpningsbrev fra februar i år. Denne endrer imidlertid ikke ESAs vurdering av at det kan dreie seg om brudd på EØS-avtalen. ESA fastholder derfor begrunnelsen fra åpningsbrevet i den grunngitte uttalelsen.

En grunngitt uttalelse er andre trinn i traktatsbruddprosedyren etter EØS-avtalen. Dersom Norge ikke følger opp uttalelsen innen to måneder, kan ESA beslutte å ta saken til EFTA-domstolen.

Bli den første til å kommentere på "Tvist om parkeringshus kan ende i EFTA–domstolen"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.