Konsesjonskontrakter: Etter ni år, fortsatt for tidlig å trekke konklusjoner

Anbud365: Konsesjonskontrakter: Etter ni år, fortsatt for tidlig å trekke konklusjonerThierry Breton (på bildet) er Europakommissær for indre marked. Det er fra dette departementet det nå er kommet en rapport om status for praktiseringen av konsesjonskontrakt-direktivet (foto: Europakommisjonen).

Skriv ut artikkelen

Ni år etter at EU-direktivet som gjelder konsesjonskontrakter kom, er det fortsatt for tidlig å vurdere om direktivet har nådd eller er på vei til å nå sine mål: Økt rettssikkerhet og bedre adgang til EUs konsesjonsmarked. Grunnen til at det er slik er at det tok sju år før det siste av medlemslandene tok direktivet i bruk, fremgår det av en fersk EU-rapport. Men en konklusjon trekkes: Større fokus på SMB-ene på konsesjonsmarkedet bør være en prioritet, heter det.

Konsesjonsdirektivet var ett av de tre anskaffelsesdirektivene som kom fra EU i 2014. Det er en statusrapport som nå er sendt fra Europakommisjonen til Europaparlamentet og Ministerrådet. Grunnlagsmaterialet er imidlertid ikke slik at det gir en fullstendig vurdering av direktivets funksjon, ettersom samtlige medlemsstater bare hatt det som del av sin nasjonale lovgivning siden februar 2020. Siste frist for innlemmelsen var april 2016, men da var det bare seks av medlemslandene som hadde etterlevet dette kravet.

Uklar tolkning og feil regelbruk

Blant erfaringene som kommer frem i rapporten er at det stadig forekommer uklar tolkning og feilaktig bruk av reglene i de aller fleste av EU-statene. Tallet på publiserte konsesjonskunngjøringer har steget gradvis siden 2016, men mange konsesjoner av høy verdi tildeles fremdeles uten kunngjøring. Det gjelder i hovedsak elforsyning, der det i noen av medlemslandene gjelder eneretter eller lovbeskyttede monopol. Samtidig er antall kunngjøringer om konsesjonskontrakter omtrent det dobbelte av tilsvarende kunngjøringer om inngått konsesjonskontrakter.

Det årlige gjennomsnittlige antall tilbud på kunngjorte konsesjonskontrakter har falt siden 2016, riktignok med en økning i 2020 og 2021, men igjen et fall i fjor – til et nivå lavere enn 2016, fremgår det av rapporten. I likhet med offentlige anskaffelser generelt, tiltrekker heller ikke dette direktivet seg særlig interesse for grenseoverskridende konkurranse.

SMB-ene og konsesjonskontrakter

Når det gjelder de små og mellomstore leverandørene (sett i EU-målestokk), har deres deltakelse i konkurranse om konsesjonskontrakter steget de siste fem årene, ifølge rapporten, fra 22,4% i 2016 til 31,6% i 2021. Men SMBs andel av dette markedet er relativt lav i forhold til deres andel av den samlede økonomien i EU-området. Større oppmerksomhet rettet mot denne leverandørgruppen i forbindelse med tildeling av konsesjoner bør være en prioritet for medlemslandene og deres offentlige oppdragsgivere, slås det fast.

Den gjennomsnittlige konsesjonskontrakt beløper seg i EU til 63 mrd euro (kurs ca. 11,20 i skrivende stund). Den samlede verdien av de konsesjonene som direktivet omfatter tildelt mellom 2016 og 2021, anslås til 377,5 mrd euro, dvs. ca. 12% av det årlige samlede markedet for offentlige anskaffelser i EU-området.

Sektorene med størst antall tildelte konsesjoner siden 2016 er tjenester i forbindelse med hotell, restaurant og detaljhandel, fritids- og sportsaktiviteter, samt kulturelle aktiviteter og bygg og anlegg.

Bli den første til å kommentere på "Konsesjonskontrakter: Etter ni år, fortsatt for tidlig å trekke konklusjoner"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.