Historisk anskaffelsesplan for helsesektoren under utvikling

Anbud365: Historisk anskaffelsesplan for helsesektoren under utviklingUnder ledelse av adm. dir. Kjetil M. Istad er Sykehusinnkjøp HF nå i full gang med å utvikle neste års anskaffelsesplan.

Skriv ut artikkelen

For første gang er det mulig å etablere en samlet nasjonal anskaffelsesplan for alle de innkjøpskategoriene som Sykehusinnkjøp HF har fått ansvar for. Planen har høy informasjonsverdi for det enkelte foretak og klinikk, og for leverandørmarkedet. Da kan aktuelle leverandører forberede seg godt til kommende anskaffelseskonkurranser.  I år er godt og vel 1150 anskaffelser til en verdi nær 15 mrd på planen. Det kan bli mer neste år.

Styret i Sykehusinnkjøp HF fikk forleden til orientering hvordan man har tenkt å utvikle anskaffelsesplanen for 2018. Porteføljen i anskaffelsesplanen for 2018 vil trolig overstige de 14,8 milliardene som ligger i planen for 2017, heter det i styresaken. På grunn av porteføljens størrelse og verdi anses det som nødvendig å forankre beslutning av planen på høyeste nivå i foretaksstrukturen.

I den samlede planen for 2017 er det registrert 1.162 anskaffelser. Det understrekes at oversikten ikke er komplett ettersom det trolig er lokale anskaffelsesprosjekt som ikke er registrert.  En årsak til dette kan være at noen helseforetak kjører anskaffelser selv, noe flere gjør i 2017. En annen årsak kan være at man fremdeles ikke har full oversikt over porteføljen i hver region.  Dessuten har noen divisjoner registrert kjøp av helsetjenester, mens andre ikke har dette i planen.

Innføring av kategoribaserte innkjøp

Anskaffelsesplanen blir sentral i arbeidet med å innføre kategoribasert innkjøp i Sykehusinnkjøp HF. Det må tas helhetlig grep rundt hver kategori og utvikles kategoristrategier som ivaretar den enkelte kategori sine særtrekk og egenskaper, understrekes det.  Kategoriene legemidler og laboratorieprodukter viser to kategorier med svært ulike egenskaper. Kategori legemidler har et forholdsvis lavt antall anskaffelser på planen (26), men verdien av disse er svært høy, nemlig 7,8 milliard kroner.  Motsatsen er nettopp kategori laboratorieprodukter og -utstyr.  Her er det registrert 164 anskaffelsesprosjekter, mens den samlede verdien for disse er bare 166 millioner kroner.

Ikke alle helseforetak og regioner har hatt helhetlige anskaffelsesplaner.  Noen har hatt planer innenfor områder som er egnet for rammeavtaler (for eksempel medisinske forbruksvarer), mens de aller fleste helseforetak har hatt planer for investeringskjøp, hvor prioritering har vært gjort som del av den årlige budsjettprosessen. Det har i begrenset grad vært anskaffelsesplaner på regionalt nivå som dekker alle kategorier. På nasjonalt nivå ble 4-årig handlingsplan etablert i 2014.

Samlet nasjonal anskaffelsesplan

Anskaffelsesplanen til Sykehusinnkjøp HF skal være et uttrykk for helseforetakenes behov for varer og tjenester for den aktuelle tidsperioden.  Gjennom etableringen av Sykehusinnkjøp HF er det nå for første gang gjort mulig å etablere en samlet nasjonal anskaffelsesplan for alle innkjøpskategorier Sykehusinnkjøp HF har fått ansvar for.  Planen omfatter både lokalt, regionalt og nasjonalt nivå.

En felles anskaffelsesplan vil være et viktig verktøy for å få oversikt over den samlede anskaffelsesportefølje til Sykehusinnkjøp i den perioden planen gjelder. Anskaffelsesprosjektene er kjerneaktivitet i Sykehusinnkjøp, og det er derfor viktig å få et samlet bilde av den porteføljen Sykehusinnkjøp har ansvar for. En samlet plan vil også være et viktig verktøy for å kunne vurdere å samle lokale anskaffelser til regionale eller nasjonale anskaffelser. Planen har også høy informasjonsverdi for det enkelte foretak og klinikk. Likeledes har den også en stor verdi for leverandørmarkedet, slik at aktuelle leverandører kan forberede seg godt til kommende anskaffelseskonkurranser.

Bli den første til å kommentere på "Historisk anskaffelsesplan for helsesektoren under utvikling"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.