«Grønnere» forsvar med kategoristyring som prinsipp

Anbud365: «Grønnere» forsvar med kategoristyring som prinsippDet skal utredes muligheter for systemer for ombruk, gjenbruk og reparasjon av materiellkategorier som i dag genererer store mengder avfall, heter det i regjeringens forslag til forsvarsbudsjett for 2024. På bildet forsvarsminister Bjørn Arild Gram (foto: Forsvarsdepartementet).

Skriv ut artikkelen

Anskaffelsesmiljøet i Forsvarets logistikkorganisasjon skal flyttes til Forsvarsmateriell, og kategoristyring blir det gjeldende prinsippet for anskaffelser. Dette skal skje i 2024, fremgår det av regjeringens forslag til 2024-budsjett for Forsvarsdepartementet, der forsvarssektoren også får en tydelig marsjordre: Den skal bruke sin store innkjøpsmakt til å påvirke leverandører til å produsere mest mulig bærekraftige materiell og tjenester, og redusere svinn og avfall. Livsløp, markedsdialog, utslipps- og avfallskutt, gjenbruk og resirkulering er sentrale stikkord for veien frem mot et «grønnere» forsvar.

Forsvarssektorens indirekte påvirkning på klima og miljø kommer fra produksjon og leveranser knyttet til eiendom, bygg og anlegg (EBA), materiell og tjenester som sektoren anskaffer, bruker og avhender. Sektoren skal redusere sine indirekte klimagassutslipp, understreker regjeringen i sitt statsbudsjettforslag, og:

Miljø, bærekraft og leverandørdialog

– Forsvarssektoren skal bruke sin mulighet som en stor innkjøper av varer og tjenester til å påvirke leverandører til å produsere mest mulig bærekraftige materiell og tjenester, og redusere svinn og avfall. Forsvarssektoren skal ha fokus på miljø og bærekraft i hele livsløpet til bygg og materiell, fra anskaffelse til utfasing. I sektorens anskaffelser skal klima og miljø vurderes sammen med tid, kostnad og ytelse, og det skal fokuseres på god leverandørdialog for å forstå handlingsrommet og utforme konkrete ambisiøse klima- og miljøkrav.

EBA og materiell skal designes for å kunne gjenbrukes og resirkuleres, slik at minst mulig bygg og materialer går til forbrenning og deponi. Det skal, heter det, vurderes gjenbruk av eksisterende bygningsmasse, det skal bygges fleksibelt ved nye behov, og det skal sikres klimavennlige løsninger i et livsløpsperspektiv. Likeledes skal det utredes muligheter for systemer for ombruk, gjenbruk og reparasjon av materiellkategorier som i dag genererer store mengder avfall.

Strengeste utslippskrav

Et eksempel i statsbudsjett-forslaget hvor anskaffelser er brukt til å bidra til energieffektivisering og lavere CO2-utslipp, er i anskaffelsen av tre nye kystvaktfartøyer i Jan Mayen-klassen. Fartøyene bygges etter Det Norske Veritas’ (DNVs) strengeste miljø- og utslippskrav, inkludert fremtidige utslippskrav som er varslet innført. Teknologivalgene på de nye kystvaktfartøyene vektlegger klima- og miljøorienterte løsninger innenfor det mulighetsrommet som fartøyenes oppgaver, operasjonsmønster og operasjonsområde tillater. Det er bl.a. gjennomført analyser av livssykluskostnader som en del av beslutningsgrunnlaget. På bakgrunn av analysene er skroget designet slik at energimotstanden er vesentlig redusert, noe som medfører redusert drivstofforbruk og dermed reduserte kostnader og mindre klima- og miljøavtrykk.

Kategoristyring

Fra budsjettforslaget for øvrig er det verd å notere at det legges opp til at anskaffelsesmiljøet i Forsvarets logistikkorganisasjon flyttes til Forsvarsmateriell, og kategoristyring blir det gjeldende prinsippet for anskaffelser. Forsvarsbygg skal fortsette å ha ansvar for anskaffelser innenfor eiendom, bygg og anlegg. Ny anskaffelsesorganisasjon iverksettes i januar 2024.

Utfordringen har vært uklarheter knyttet til roller, ansvar og myndighet mellom Forsvarsmateriell og Forsvaret. Forsvarsdepartementet har igang arbeid med en styringsmodell for forsvarssektoren som skal tydeliggjøre roller og ansvar i sektoren. Det er i 2023 tatt beslutninger om roller, ansvar og myndighet når det gjelder anskaffelser og vedlikehold, skriver regjeringen i budsjettforslaget.

Bli den første til å kommentere på "«Grønnere» forsvar med kategoristyring som prinsipp"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.