Kjøper for milliarder av private og ideelle – opp 30% fra 2011 til 2016

Anbud365: Kjøper for milliarder av private og ideelle – opp 30% fra 2011 til 2016Helse Sør-Øst RHF, har ved adm. dir Cathrine M. Lofthus, understreker at kjøp av helsetjenester fra private og ideelle er et viktig supplement til helsetjenestene fra sine egne helseforetak.

Skriv ut artikkelen

Helse Sør-Øst RHF kjøpte i 2016 helsetjenester for nesten ni milliarder kroner fra private og ideelle leverandører – en økning på 3,7% fra 2015. Dette tilsvarer 11,5% av foretaksgruppens totale driftskostnader. I femårsperioden fra 2011 til 2016 har kjøp av eksterne helsetjenester økt med 30%.

Hvilke tjenester som kjøpes fra private bygger på en helhetlig vurdering av behov og oppdatert kunnskap om hva som er best og effektiv behandling. Blant annet legges det vekt på at det må være igjen så stort antall behandlinger i sykehusene innen de ulike fagområdene at det ikke går ut over vaktberedskap, opplæring av nye legespesialister og forskning.

– Helse Sør-Østs kjøp av helsetjenester fra private og ideelle er et viktig supplement til helsetjenestene fra våre egne helseforetak. Det skjer en rask utvikling både når det gjelder behandlingsmuligheter og behandlingsmetoder. Det er viktig at tilbudet utvikles i tråd med dette, både når det gjelder aktivitet i egne foretak og i vurderingen av hva vi skal kjøpe fra private. Dette er en forutsetning for å kunne utvikle tjenesten i tråd med pasientenes behov, sier direktør for medisin og helsefag i Helse Sør-Øst RHF, Geir Bøhler, i en kommentar på helseforetakets nettside.

Halvparten innen somatikk

Nesten halvparten – 48% – av kjøpene fra private og ideelle er innen somatikk. Tjenester innen psykisk helsevern står for 22%, tverrfaglig spesialisert rusbehandling tilsvarer 13 %, mens somatisk habilitering og rehabilitering står for 16%.

Helse Sør-Øst RHF har langsiktige avtaler med fem private ideelle, ikke-kommersielle sykehus: Betanien Hospital, Diakonhjemmet Sykehus, Lovisenberg Diakonale Sykehus, Martina Hansens Hospital og Revmatismesykehuset.

Det regionale helseforetaket har avtaler med 965 avtalespesialister som årlig utfører tjenester for 741 millioner kroner. Avtalespesialistene utfører til sammen 810 årsverk. Helse Sør-Øst RHF har også avtaler med 78 andre private leverandører av helsetjenester. Foretaksgruppens omsetning hos disse er på til sammen 4 075 millioner kroner.

Helse Sør-Øst RHF vil om kort tid utlyse nye avtaler innen somatikk. Utlysningen er basert på analyser og vurderinger av behov. De nye avtalene skal etter planen tre i kraft i 2018 og vil erstatte avtaler som ble inngått for fire år siden og som nå løper ut.

Bli den første til å kommentere på "Kjøper for milliarder av private og ideelle – opp 30% fra 2011 til 2016"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.