EU-samling med 71 eksempler på sosialt ansvarlige anskaffelser – Skien og Oslo er med

Anbud365: EU-samling med 71 eksempler på sosialt ansvarlige anskaffelser – Skien og Oslo er medFra omslaget på EU-kommisjonens eksempelsamling «Making socially responsible public procurement work», der Norge er representert med tre bidrag.

Skriv ut artikkelen

To norske kommuner – Skien og Oslo – er representert med tre bidrag i en eksempelsamling som EU-kommisjonen lanserte rett før sommerferien. Samlingen teller i alt 71 eksempler. Alle dreier seg om sosialt ansvarlige anskaffelser. Den såkalte Skiensmodellen er med, likeså Oslos strategi for flere kontrakter til ideelle, samt en mat- og drikkeanskaffelse i regi av Oslo kommune.

Formålet med EU-kommisjonens eksempelsamling er å overføre erfaringer, som kan benyttes av og inspirere andre. I hvert av eksemplene gjøres det rede for den virkningen som den konkrete anskaffelsen har hatt og hvilke fordeler som er oppnådd.

Flere bransjer er representert i samlingen: Rengjøring og eiendomsforvaltning, bygg, måltids- og cateringtjenester, møbler, parkskjøtsel, helse og omsorg, sosiale tjenester, IT og tekstiler.

Eksemplene er hentet fra perioden september 2019 til mars i år. 27 land er representert – 22 EU-medlemmer og fem nasjoner som ikke er medlemmer. Norge er blant de sistnevnte, og er representert med tre eksempler – to fra Oslo og ett fra Skien.

Skien

Når det gjelder Skien, er det den såkalte «Skiensmodellen» som trekkes frem i eksempelsamlingen. Det er en samling tiltak mot svart arbeid og sosial dumping, som også det regionale innkjøpssamarbeidet – Grenlandskommunenes innkjøpsenhet – legger til grunn. Skien er med i dette samarbeidet sammen med fire andre kommuner i Grenland. Blant tiltakene i modellen er bl.a. krav til lønns- og arbeidsvilkår og krav til dokumentasjon på forespørsel. Det er bestemmelser om bruk av underleverandører, lærlinger osv. Og det er sanksjonsmuligheter: Dersom leverandøren selv eller noen av dens underleverandører ikke etterlever overnevnte bestemmelser og forholdet ikke er rettet innen en fastsatt frist gitt ved skriftlig varsel fra oppdragsgiver, har oppdragsgiver rett til å kreve dagmulkt. Mulkten løper fra fristens utløp til forholdet er rettet. Mulkten skal utgjøre en promille av kontraktssummen, men ikke mindre enn kr. 1 000,- pr. virkedag.

Oslo …

Det ene Oslo-eksemplet handler om en anskaffelse som kommunen gjennomførte i 2018/2019 og som gjaldt en rammeavtale for mat og drikke for en rekke institusjoner (barnehager, sykehjem mm.). her ble det lagt til grunn en rekke sosiale kriterier og kontraktklausuler som skulle sikre grunnleggende menneskerettigheter og arbeidsvilkår gjennom hele leveransekjeden for høyrisiko landbruksprodukter. Hvis en leverandør ikke følger opp, gav kommunen først en advarsel, så en sanksjon som fremgikk av kontrakten. To ganger kom det en advarsel om opphør av kontrakt – begge etter en gjennomført revisjon. Blant resultatene fra anskaffelsen var mer sosialt ansvarlige leverandører.

… og Oslo

Det andre eksemplet fra Oslo kommune gjelder strategien for å fremme ikke-kommersielle aktørers muligheter for å vinne helse- og omsorgskontrakter. I dag står de ikke-kommersielle – de ideelle – for drift av 18% av kommunenes sykehjemsplasser. Ifølge strategien som ble vedtatt sist høst, skal denne andelen opp i 25%. Det er fire hovedtiltak: Bruk av reserverte kontrakter, introdusere spesifikasjoner som er særlig relevante for de ikke-kommersielle, inkludere kontraktklausuler som kan sikre gode tjenester til publikum og gode arbeidsforhold for ansatte, samt dialog med de ikke-kommersielle.

Bli den første til å kommentere på "EU-samling med 71 eksempler på sosialt ansvarlige anskaffelser – Skien og Oslo er med"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.