Norskandelen i offentlige innkjøp av frukt og grønt skal opp – prosjekt i gang

Anbud 365: Norskandelen i offentlige innkjøp av frukt og grønt skal opp – prosjekt i gangSeniorrådgiver Siri Voll Dombu ved Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) er prosjektleder for prosjektet «Økt norskandel i offentlige innkjøp av frukt og grønt».

Skriv ut artikkelen


Innkjøpskraften i offentlig sektor til å øke forbruket og norskandelen av frukt og grønt. Det er formålet til et prosjekt ved Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO). I første omgang dreier det seg om et forprosjekt, som Landbruksdepartementet nettopp har vedtatt å støtte. Gjennom forprosjektet skal man finne svar på hva som skal til for at offentlig sektor skal kjøpe mer frukt og grønt, med en høyere norskandel. Fristen for å gjennomføre og levere sluttrapport for prosjektet er 1. april 2022.

Av prosjektbeskrivelsen fremgår det at det såkalte Grøntutvalget (rådgivende utvalg for innovasjon, vekst og økt norskandel i grøntsektoren) våren 2020 la fram sin rapport «Grøntsektoren mot 2035 – sammen for økt konkurransekraft, økt etterspørsel og mer norsk». Blant deres seks anbefalingsområder med tilhørende tiltak er å utnytte innkjøpskraften i offentlig sektor til å øke forbruket og norskandelen av frukt og grønt.

Grøntutvalgets rapport er noe av bakgrunnen for prosjektet som nå skal i gang. Hensikten er – gjennom en kartlegging av markedet og bred involvering av markedsaktører – å svare på hva som skal til for at offentlig sektor skal kjøpe mer frukt og grønt, med en høyere norskandel. Prosjektet vil gi grunnlag for å utvikle et hovedprosjekt med innovasjonsprosesser og andre initiativer som kan gi den norske grøntsektoren en større plass i utviklingen av drifts- og innkjøpsplaner i offentlig sektor.

Bedre folkehelsen

Å øke forbruket av frukt og grønt vil, i tillegg til å gagne grøntsektoren, også gi bedre folkehelse, og er sterkt anbefalt av helsemyndighetene gjennom kostrådene.

Offentlig sektor er en stor kundegruppe, og representerer trolig, heter det i prosjektbeskrivelsen, et betydelig potensial for økt etterspørsel etter norsk frukt og grønt.

Kravene i anskaffelsesloven til likebehandling og konkurranse må følges i offentlige anbud. Det er for eksempel ikke lov direkte å kreve norsk leverandør eller norske råvarer, men i prosjektbeskrivelsen skisseres et mulig handlingsrom: Det er flere muligheter for indirekte å påvirke hvilke leverandører som legger inn tilbud. Det kan legges inn spesifikasjoner i anbudsutlysningen som vil gjøre det enklere for mindre og lokale aktører å legge inn anbud, anbudene deles opp i egne delkonkurranser, varer kan skilles ut i egne anbud og det kan lyses ut anbud for mindre regioner. Det kan også legges inn klausul om at ingen leverandør kan vinne mer enn et visst antall delkonkurranser. Anskaffelsesreglene åpnet i januar 2017 for en mer offensiv bruk av merkeordninger og miljøledelsessystemer i offentlige anskaffelser, heter det.

Mulig å endre innkjøpsrutiner

Ifølge Matmerk synes mange sykehus, sykehjem og offentlige kantiner at det er vanskelig å gå utenom de store rammeavtalene i sine innkjøp. Det kan dermed være en barriere mot å handle av lokale leverandører. Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) og stiftelsen Matmerk har siden 2018 hatt en samarbeidsavtale. Samarbeidet hjelper kjøkkensjefer i Forsvaret, som nå kan gjøre direktekjøp, med å finne frem til gode, lokale matprodusenter som er kvalitetssikret. Dette initiativet viser at det er mulig å endre innkjøpsrutiner hos store, offentlige aktører. Det gir bedre mulighet for å ivareta miljøhensyn, og sikre sosiale og etiske standarder.

Forprosjektet innebærer en kvalitativ og kvantitativ kartlegging av storhusholdningsmarkedet og innkjøpere i offentlig sektor spesielt. Hovedprosjektet kan, ifølge prosjektbeskrivelsen, rette seg mot et eller flere av tiltakene foreslått av Grøntutvalget under målet om økt etterspørsel i offentlig sektor, og/eller nye tiltak som avdekkes i forprosjektet. Særlig tiltakene om å bygge opp næringens kompetanse om innkjøpsprosesser og mål i offentlige innkjøp av grønnsaker, frukt, bær, poteter og prydplanter, eller å etablere pilotprosjekter med sikte på å utnytte handlingsrommet i de nye anskaffelsesreglene til å øke lokale og sesongbaserte innkjøp i kommuner, fylker, stat og andre offentlige institusjoner, kan være aktuelle for hovedprosjektet.

Bli den første til å kommentere på "Norskandelen i offentlige innkjøp av frukt og grønt skal opp – prosjekt i gang"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.