Nytt bemanningsbyrå kastet ut av sykehusene

Anbud 365: Nytt bemanningsbyrå kastet ut av sykehuseneEn undersøkelse som Deloitte har gjort, viser at enkelte av de ansatte har alvorlige brudd på arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeids- og hviletid.

Skriv ut artikkelen

Nok et bemanningsbyrå kastes nå ut av sykehusene. Denne gangen gjelder det sykepleiere. Brudd på arbeidsmiljøloven, ikke gode nok kontrollsystemer og manglende oppfølging av lønnsforpliktelsene er hovedårsakene til oppsigelsen av rammeavtalene.

Bemanningsbyrået Orange Helse AS er leverandør av vikartjenester innenfor helsepersonell og registrert hos Arbeidstilsynet som bemanningsforetak i Norge. Rammeavtalene med Helseforetakenes Innkjøpsservice (HINAS) gjelder sykepleiere til tre av de fire regionale helseforetakene.

Det er på bakgrunn av en revisjonsrapport fra Deloitte at avtalene nå blir sagt opp med virkning fra utløpet av april. I morgen, 7. april, skal partene ha møte for å gjennomgå grunnlaget for oppsigelse av rammeavtalene. Deloittes rapport bygger på dokumentasjon innsamlet fra Orange Helse AS i perioden desember 2015 – februar 2016.

Brudd på arbeidsmiljøloven

Undersøkelsen som Deloitte har gjort, viser at enkelte av de ansatte har alvorlige brudd på arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeids- og hviletid. Orange Helse AS har etter revisjonens vurdering ikke etablert tilfredsstillende kontroll for oppfølging av vikarer som arbeider på flere ulike avtaler ved ulike virksomheter. Dette har blant annet medført at én av vikarene i kontrollperioden har jobbet 19 dager på rad. Dette underbygger revisjonens påstand om at Orange Helse AS’ kontrollsystemer samlet sett ikke er tilfredsstillende.

I tråd med kontrakten og krav i arbeidsmiljøloven skal bemanningsbyrået sørge for at vikarer får samme lønn som om de var ansatt direkte hos innleier. Etter revisjonens vurdering er det ikke mulig å fastslå om innleide arbeidstakere lønnes i samsvar med likebehandlingsprinsippet.

Ikke lønn i samsvar med tariff

Revisjonen vurderer det også slik at vikarer som har arbeidet i kontrollperioden, ikke har fått lønn i samsvar med tariff. I revisjonen er det også identifisert en systematisk feil når det gjelder beregning av krav på kvelds-/nattillegg, slik at samtlige vikarer i utvalget har fått godtgjort for lite av dette tillegget. For én av de ansatte i utvalget er det også avdekket et større avvik når det gjelder økonomisk godtgjørelse for lønn per time.

Med dette som bakteppe skriver HINAS i oppsigelsesbrevet bl.a.:

– Det vises til funn i revisjonen av Orange Helse gjennomført av Deloitte primo januar 2016. Funnene som ble avdekket, anses som alvorlige og gir ikke grunnlag for å ha tillit til at Orange Helse vil være i stand til å etterleve sine forpliktelser etter rammeavtalene. Samlet er bruddene av en slik karakter at det er uforenlig med kravene som stilles for å være en kompetent og kvalifisert leverandør av helsepersonellvikarer. Videre ser oppdragsgiver seg ikke tjent med den ressursbruk som videre oppfølging vil medføre. Dette gjelder også risiko for eventuelle frister da partene synes å ha en ulik forståelse av hva som er akseptabel praksis under rammeavtalene.

Ingen tro på bedring

HINAS skriver også at de tar forbehold om å kreve dekning av bemanningsbyrået for kostnadene som er påløpt for revisjonen. Når det gjelder den manglende etterlevelse og forståelse for kontraktsforpliktelsene mellom partene, konkluderer HINAS slik:

– Slik vi vurderer dette, har vi liten tro på at dette vil endre seg. Vi synes tvert imot å registrere det motsatte, nemlig en rekke forklaringer og argumentasjon som gir oss reell bekymring for om Orange Helse AS har klart å operasjonalisere de kontraktuelle vilkårene i sin virksomhet.

Bli den første til å kommentere på "Nytt bemanningsbyrå kastet ut av sykehusene"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.