Da vil grønne innkjøp skyte i været …

Anbud365 Da vil grønne innkjøp skyte i været …Mulighetene for å kunne bruke miljømerker en tydelig drivkraft for bruk av grønne krav.

Skriv ut artikkelen

Når det blir anledning til å bruke miljømerker, er det grunn til å tro at omfanget av grønne innkjøp vil skyte i været. Det viser resultatene av en undersøkelse i regi av danske myndigheter. Over sju av ti danske offentlige anskaffelser har i dag minst ett grønt krav.

Undersøkelsen ble utført på vegne av Miljøstyrelsen, en etat under Miljø– og Fødevareministeriet. Resultatene ble publisert tidligere i år, men gjaldt status for offentlige grønne innkjøp i Danmark i 2013. 121 av de 550 offentlige innkjøperne som fikk spørreskjemaet, svarte, og undersøkelsen favner om 178 anskaffelser – rammeavtaler og enkeltkjøp.

Ni produktkategorier er med – IT/elektronikk, vei og park, tekstiler, rengjøring, møbler, papir bygg og anlegg, transport og matvarer. Kravene som innkjøperne ble målt på, tok sitt utgangspunkt i EUs grønne innkjøpskriterier og nasjonale veiledninger fra nettsiden «Den Ansvarlige Indkøber».

7 av 10 med minst ett grønt krav

Resultatene viste at i 24 % av de anskaffelsene som var med i undersøkelsen, var alle relevante grønne krav med.  I 71 % av anskaffelsene var minst ett grønt krav med.

Det var stor forskjell på produktgrupper og myndighetstyper i hvilken grad det blir stilt grønne krav. Spesielt innenfor kjøp av matvarer og tekstiler blir det stilt mange slike krav, mens det bl.a. innenfor IT/elektronikk og bygg og anlegg var heller få. Blant forklaringene kan være, ifølge rapporten fra undersøkelsen, ulik modenhet mellom produktgrupper/bransjer eller at det innenfor særlig komplekse innkjøpsområder oppleves som komplisert å stille alle de relevante grønne kravene.

Omtrent ens nivå

Analysen viser dessuten at nivået for grønne anskaffelser er omtrent ens for de ulike myndighetstypene – stat, regioner, kommuner og offentlig eide selskaper. Selveiende institusjoner, boligselskaper og boligforeninger gjennomfører på den annen side færre grønne innkjøp.

De fleste innkjøpere trekker inn andre parter i sitt arbeid med innkjøp, og at de spesifikt innhenter informasjon om miljøkrav. De innkjøpere som gjør dette, stiller flere grønne krav i sine anskaffelser enn de som ikke benytter denne muligheten, fremgår det av undersøkelsesrapporten.

Hindre og drivkrefter

Det stilles grønne krav i samme omfang enten det er rammeavtaler eller enkeltkontrakter. Noen hindre er det også: Hensyn til økonomi, og tidsbruken som går med til å identifisere og stille de rette krav. På den annen side er mulighetene for å kunne bruke miljømerker en tydelig drivkraft for bruk av grønne krav.  Det gjør det mulig på en effektiv måte å gjøre grønne anskaffelser da de samler komplekse kriterier i et enkelt krav og sikrer etterfølgende kontroll.

Bli den første til å kommentere på "Da vil grønne innkjøp skyte i været …"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.