Døren åpen for diskusjon med rutebilnæringen om risiko-balansen i anbud

Anbud365: Døren åpen for diskusjon med rutebilnæringen om risiko-balansen i anbud- Jeg er enig i at anbudsprosesser bør og kan planlegges i god tid, fremholder samferdselssjef Odd Steinar Viseth i Nordland fylkeskommune til Anbud365. Dialog med næringen ønsker vi, men det er forskjellige måter å gjøre det på. Fylkeskommunene har valgt en noe ulik tilnærming. Vi har f.eks. ikke alltid valgt dialogkonferanser.

Skriv ut artikkelen

Nordland fylkeskommune får ikke gjort så mye med innholdet i den anbudskonkurransen som NHO Transport kritiserer, men erfaringene fra denne vil være et utgangspunkt for diskusjon med tilbydere og næring forut for neste konkurranse. Døren er åpen for en diskusjon bl.a. om risiko-balansen i anbudene, og fylkeskommunene lytter gjerne til synspunkter fra tilbydere og bransje, sier samferdselssjef Odd Steinar Viseth i Nordland fylkeskommune til Anbud365. I det siste er store anbudskonkurranser på samferdselsområdet kommet i strie strømmer hos fylkeskommunen.

Nordland fylkeskommune har utlyst konkurranse om busstjenester i Salten i perioden frem til 2030, og NHO Transport har i brev til fylkeskommunen ment at fylkeskommunen legger urimelig mye risiko på bedriftene. Dette er risiko de ikke kan forutse, påvirke eller håndtere, sa Jofri Lunde, næringspolitisk sjef i NHO Transport til Anbud365 forleden dag. I brevet til fylkeskommunen trekker NHO Transport frem eksempler på risiko-ubalanse i rutebil-anbudet.

I svarbrevet skriver fylkeskommunene at man ikke har noen mulighet til å gjøre endringer i anbudsvilkårene da fristen for spørsmål og svar har utløpt og innleveringsfristen er om en uke (da brevet ble skrevet). Men, heter det, innspillene fra NHO Transport knyttet til prissetting av by- og distriktskjøring, indeksregulering av avtalen og endringer i offentlige avgifter vil vurderes ved neste anbudsutlysning, hvor det også vil bli invitert til dialogkonferanse. Erfaringene fra Saltenanbudet vil være viktige innspill i denne konferansen.

Risiko-balansen til diskusjon

Når det gjelder spørsmål om mangel på risiko-balanse, sier samferdselssjef Odd Steinar Viseth til Anbud365 at fylkeskommunen ikke er enig i kritikken fra NHO Transport. Men døren er åpen for å diskutere denne balansen forut for kommende anbudskonkurranser. – Vi vil, sier han, diskutere hvordan risikoen for kan reduseres basert på synspunktene fra aktuelle tilbydere.

Nordland fylkeskommune skriver i brevet at de er enige med NHO Transport om at det er viktig å gjennomføre dialogkonferanser i forkant av anbudsutlysninger. Men: Nordland fylkeskommune har ikke gjennomført konferanse da anbudsprosessen kom sent i gang grunnet flere andre store anbudsprosesser.

Planlegging av anbudsprosesser

Anbud365 spør da om det ikke er rimelig greit å planlegge nye anbudsprosesser i tide i og med at man jo kjenner utløpet av kontraktsperioden lang tid i forveien.

Samferdselssjefen opplyser at Nordland fylkeskommune har en liten samferdselsavdeling og således en begrenset kapasitet. I tillegg har bruk av anbud i rutebilkjøring ikke eksistert i så lang tid, og det er slik at mange kontrakter kom på banen samtidig og disse fornyes da ikke fjernt fra hverandre i tid. Det fører til at nye anbud nærmest kommer i bølger. I tillegg har det vært en del utredninger knyttet til hurtigbåt- og ferjetilbudet med den konsekvens at noen avtaler er forlenget, mens andre har vart i kortere perioder i påvente av konklusjonene fra utredningene.

– Jeg er enig i at anbudsprosesser bør og kan planlegges i god tid, fremholder samferdselssjefen. Dialog med næringen ønsker vi, men det er forskjellige måter å gjøre det på. Fylkeskommunene har valgt en noe ulik tilnærming. Vi har f.eks. ikke alltid valgt dialogkonferanser.

Bli den første til å kommentere på "Døren åpen for diskusjon med rutebilnæringen om risiko-balansen i anbud"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.