Vil sikre like vilkår på milliardmarked

Anbud365: Vil sikre like vilkår på milliardmarkedKonkurrencerådet i Danmark anbefaler at det nedsettes et utvalg med mandat å sette opp klare kriterier for hvilke aktiviteter statlige aktører skal ha adgang til å utføre som inntektsbringende inntekter.

Skriv ut artikkelen

Offentlige aktører i Danmark tjener milliardbeløp i kommersielle markeder i konkurranse med private bedrifter. Nå vil konkurransemyndighetene i Danmark ha en utredning for å sikre like vilkår i denne konkurransen. Det gjelder også når kommunene skal regne ut hva det vil koste å drive en oppgave i egenregi fremfor å konkurranseutsette den, enn si når egenregien skal ut i konkurranse med private leverandører.

I rapporten «Offentlige aktiviteter på kommercielle markeder» belyser danske Konkurrencerådet offentlige aktiviteter på kommersielle markeder, dvs. i konkurranse med private virksomheter. I hovedsak dreier det seg om aktiviteter som er forankret i lov. Statlige aktører omsetter årlig for nær 2,4 milliarder kroner, mens det i kommunal sektor ikke er tilsvarende oversikt over omfang.

I staten har inntektene fra denne virksomheten steget de seneste året. Korrigert for inflasjon er økningen på ca. 20 pst siden 2011.  Også overskuddet fra denne virksomheten har steget: Fra 128 millioner i 2011 til 218 millioner kroner i 2014.

Undersøkelse

For å få en oppfatning av forholdene i kommunal sektor har Konkurrence– og Forbrugerstyrelsen gjort en spørreskjemaundersøkelse blant kommunene. 38 kommuner svarte, og av disse driver 27 (71 pst) med forretningsvirksomhet. Bare 15 kommuner har forsøkt seg på å angi hvor stor inntekt de har av denne virksomheten. I 2014 var den på 88 millioner kroner for disse 15.

Statlige virksomheter opplyser for øvrig at 70 prosent av deres inntektsbringende aktiviteter foregår på kommersielle markeder, resten på monopolmarkeder.

Utdanning og kunnskap

Omkring 80 prosent av den statlige virksomheten foregår innenfor utdannings– og kunnskapssektoren. Ikke så overraskende, heter det i rapporten. Det er innenfor disse områdene hvor private aktører oftest opplever konkurransevridning fra offentlige aktører. Især er det prisfastsettelsen av de offentlige tjenestene som oppleves som en utfordring.

De danske reglene for prisfastsettelse etterlever ikke fullt ut OECDs anbefalinger. Manglende overholdelse kan, heter det, i noen tilfeller bety at det ikke skapes like vilkår og at offentlige aktører vil kunne sette lavere priser enn private konkurrenter som produserer tjenestene likeså effektivt. Konkurrencerådet anbefaler at de danske reglene for konkurransevridning presiseres og at det utarbeides bindende regler som bygger på OECDs anbefalinger.

Regler for prisfastsettelse

Reglene om prisfastsettelse for offentlig næringsvirksomhet bør gjelde alle områder dr man ønsker å skape like konkurransevilkår, skriver rådet, som tar med offentlige kontrollbud i denne sammenheng. Det betyr f.eks. at når en kommune skal regne på hva det vil koste å produsere tjenesten i egenregi, må man legge OECD–prinsippene til grunn. OECDs anbefalinger handler bl.a. om skattenøytralitet, reguleringsnøytralitet og innregning av en rimelig kommersiell fortjeneste.

Konkurrencerådet anbefaler at det nedsettes et utvalg med mandat å sette opp klare kriterier for hvilke aktiviteter statlige aktører skal ha adgang til å utføre som inntektsbringende inntekter. Utvalget skal også vurdere å trekke inn kommunesektoren og sette opp kriterier for kommunal næringsvirksomhet.

Bli den første til å kommentere på "Vil sikre like vilkår på milliardmarked"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.