Innsamling av statistikk av høy kvalitet i Sverige starter 2021

Anbud365: Innsamling av statistikk av høy kvalitet i Sverige starter 2021Konkurrensverket får myndighet til å godkjenne og registrere de annonsedatabasene som skal motta opplysninger til bruk i statistikk for offentlige anskaffelser. På bildet generaldirektør Rikard Jermsten i Konkurrensverket (foto. Andreas Eklund).

Skriv ut artikkelen

Fra 1. januar 2021 skal svenske, offentlige oppdragsgivere rapportere statistikk fra sine anskaffelser til en godkjent, registrert annonsebase. Allerede fra 1. juni 2020 skal reglene for registrering av slike baser tre i kraft. Riksdagen i Sverige har nylig vedtatt et lovforslag fra regjeringen som skal bidra til å sikre et bedre statistikktilfang enn i dag. Det er opplysninger knyttet til kunngjøringer og etterannonsering som skal samles inn.

Etter hva regjeringen i sin tid foreslo, skal Upphandlingsmyndigheten bli ansvarlig statistikk-myndighet, mens Konkurrensverket skal tre inn i rollen som registreringsmyndighet. Forberedelsene er allerede i gang.

Det legges vekt på at informasjon må komme inn fra alle offentlige oppdragsgivere, slik at statistikken blir heldekkende og kvalitetsikret. Kunngjøringer og etterannonsering skal skje i de registrerte annonsedatabasene, som selv er ansvarlig for å videresende opplysningene til statistikkmyndigheten. Det er sistnevnte som har ansvaret for å utvikle den nasjonale statistikkdatabasen.

Konkurranseutsatt marked

Markedet for annonsedatabaser blir etter dette et konkurranseutsatt marked. Sverige etablerer ingen nasjonal kunngjøringsbase slik som i Norge (doffin.no) og i mange andre EU-land. Forskjellen fra dagens svenske system er at markedet reguleres ved at disse databasene skal registreres. Registreringsmyndigheten skal godkjenne de aktuelle basene og føre tilsyn med dem.

Virksomheten til registreringsmyndigheten skal finansieres med en avgift i forbindelse med søknad om å bli registrert – i tillegg kommer en årlig registreringsavgift som skal finansiere tilsynsvirksomheten.

Statistikk av høy kvalitet

Verdien av de svenske offentlige anskaffelsene løper årlig opp i nær 700 milliarder, og det kunngjøres om lag 18 000 anskaffelser i året. Fra svensk side understrekes det at fakta og statistikk er en forutsetning for å kunne fatte velinformerte beslutninger og for å skaffe frem et viktig underlag for oppfølging og evaluering. Det trengs relevant og tilgjengelig statistikk av høy kvalitet, heter det.

Bli den første til å kommentere på "Innsamling av statistikk av høy kvalitet i Sverige starter 2021"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.