Difi lanserer kravsett for bærekraftige anskaffelser av IT-utstyr

Anbud365: Difi lanserer kravsett for bærekraftige anskaffelser av IT-utstyrDifi har laget kravsett for bærekraftig innkjøp av PC-er, skjermer og nettbrett med innspill fra en ekspertgruppe bestående av fra venstre: Maren G. Pettersen og Ingrid B. Kolderup ( begge bidragsytere fra Difi), Jan Thore Johnsen (CHG Meridian), Ole Rasmussen (Bergen kommune), Per Bruvold (UiB), Tor Ragnar Møller-Hansen (Vest-Agder fylkeskommune), Jens Veberg (Oslo kommune) Sarah Sinnathamby (prosjektleder, Difi), Guro K. Husvik (Norsirk), Jenny Forsberg (Politiets fellestjenester), Louise Koch (Dell). Ikke til stede på bildet: Ken Patrick (Statens innkjøpssenter), Madeleine Bergrahm (HP), Andreas Antonsen (Atea) - og Tonje Nerby (Difi), som tok bildet.

Skriv ut artikkelen

Av prosjektleder, seniorrådgiver Sarah Fossen Sinnathamby, Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)

Difi har laget kravsett for bærekraftige anskaffelser av PC-er, skjermer og nettbrett. Kravene omfatter alt fra batterilevetid til konfliktmineraler, kjemikalier og emballasje. Det viktigste rådet er enkelt: Kjøp utstyr av god kvalitet, som kan brukes lenge.

Høy risiko for menneskerettighetsbrudd

IT-utstyr er på Difis Høyrisikolisteliste over innkjøpskategorier med høy risiko for brudd på grunnleggende menneskerettigheter i leverandørkjeden. Oppdragsgivere bør derfor sørge for at menneskerettigheter er tema for kontraktsoppfølging. Her kan man bruke kontraktsvilkåret som Difi har utarbeidet sammen med Etisk handel Norge. Versjonen av vilkåret som ligger i kravsettet har krav til dokumentasjon som er spesielt tilpasset IT-utstyr, og som er utarbeidet av Difi.

Konfliktmineraler

Utvinning av mineraler som gull og kobolt har høy risiko for å bidra til væpnet konflikt og menneskerettighetsbrudd. Samtidig er de sentrale for digitalisering og for omstillingen til et lavutslippssamfunn, og de utgjør viktige elementer i henholdsvis moderkort og batterier i PC-er og nettbrett. Difi ønsker å sette søkelys på hvordan man som innkjøper kan bidra til å fremme anstendige leveforhold for arbeidere i disse næringene. Difi har derfor laget et eget kontraktsvilkår for som skal bidra til at produsenter gjennomfører aktsomhetsvurderinger spesifikt rettet inn mot handelen med såkalte konfliktmineraler.

Sikker innsamling, sletting, ombruk og gjenvinning

Et av de viktigste kravene i kravsettet gjelder behandling av IT-utstyr når man ikke lenger skal bruke det selv.  Elektronisk avfall er den raskest voksende avfallsstrømmen i verden. En stor andel ender opp på skraphauger og skaper forurensing, helseproblemer, som nylig ble belyst i NRKs dokumentar «Søppelsmuglerne». Oppdragsgiver risikerer et ansvar dersom de ikke leverer sitt brukte IT-utstyr til en leverandør som er medlem av et godkjent returselskap eller har en avtale med en aktør som har tillatelse fra forurensningsmyndigheten til å håndtere elektronisk avfall. I kravsettet viser Difi hvordan man kan stille krav til sikker innsamling og sletting av IT-utstyr.

Bruk utstyret lengre

Produksjon av IT-utstyr har en negativ påvirkning på miljøet. I tillegg til utvinning av mineraler som gull og kobolt, kreves energi til prosessering og sammenstilling av produktene og risiko for arealbruksendringer. Også EU har pekt på at hver innkjøpers potensial for å direkte påvirke disse prosessene er liten, men et viktig tiltak som alle innkjøpere kan gjøre er å stille krav til utstyr av høy kvalitet som kan brukes lenge. Difi har derfor satt søkelys på å lage tydelige krav til bl.a. batterier, garanti og enkel utskifting av deler.

Ingen tildelingskriterier

Kravsettet inneholder utlukkende kravspesifikasjoner og kontraktsvilkår og ingen tildelingskriterier. Tildelingskriterier skal brukes når man ønsker å premiere tilbud på en måte som er egnet til å skille dem. For IT-utstyr vil det som regel være mulig å oppnå økt ytelse (som lengre garanti, høyere minne- og lagringskapasitet osv.) for et tillegg i pris, men det er ikke nødvendigvis slik at økt ytelse utover det minimum man stiller krav om, sikrer utstyret lenger levetid, som har vært et sentralt mål for miljødelen av kravsettet. En virksomhet kan likevel ha gode grunner til å ønske å premiere for eksempel ytelse, men slik Difi ser det, vil det være mest hensiktsmessig at kriteriet (-ene) utarbeides av virksomheten selv, slik at de best kan speile virksomhetens mål.

Lovkrav er med

«Gjør det enkelt» har vært en klar forventning fra oppdragsgivere, som Difi har hørt på. Hele ni av kravene har et basisnivå, som identifiserer sentrale grep for å fremme miljø og sosiale hensyn innenfor produktkategorien, men som samtidig er relativt enkle å dokumentere og følge opp. Dette understreker at alle oppdragsgivere kan gjøre noe for å bidra til mer bærekraftig utstyr. Noen vil stusse på at det inngår lovkrav til blant annet kjemikalier, energieffektivitet og lærlinger i kravsettet, men vi ser i intervjuer at mange oppdragsgivere ikke er sikre på hvilke lovverk de er omfattet av. Det å samle disse kravene på ett sted gjør det også enklere å vite hva man bør følge opp i kontraktene.

Balanserte krav er viktig

Kravsettet ligger i Difis Kriterieveiviser. Kravsettet er utarbeidet av Difi med innspill fra en ekspertgruppe av oppdragsgivere, leverandører, produsenter og representanter for hhv. gjenvinningsbransjen og bransjen for ombruk og videresalg av elektronikk. Gruppen ble valgt ut etter et åpent interessentmøte, der aktører som ønsket å delta ble bedt om å melde interesse. Det har også vært en åpen innspillsrunde, der Difi har mottatt gode innspill, hvorav mange er hensyntatt. – For at kravene skal være gode, er det viktig at de er balanserte; de må være mulig å verifisere og følge opp av oppdragsgiver, og mulig å dokumentere og konkurrere på for leverandørene, avslutter prosjektleder Sarah Fossen Sinnathamby i Difi. 

Energy star

Avtalen mellom EU og USA om den frivillige internasjonale merkeordningen for energieffektivitet IT-utstyr,  Energy Star, utløp i februar 2018. Europakommisjonen har igangsatt et arbeid for å oppdatere krav til energieffektivitet for de europeiske landene. Fram til denne veiledninger er klar viser Difi i kravsettet til Økodesignforordningen, som stiller krav til maksimalt energiforbruk for PC-er og nettbrett (men ikke for skjermer).

Veien videre

Difi har det siste året laget veiledning på sirkulær økonomi, og planlegger framover å lage veiledning om leasing av IT-utstyr og om det å kjøpe brukt utstyr, som flere offentlige virksomheter allerede gjør i dag.  Er du interessert i å teste ut kravsettet eller ønsker å kobles på arbeidet med veiledning om sirkulære anskaffelser av IT-utstyr, send e-post til Sarah Sinnathamby sfs@difi.no.

Faktaboks

Kravsettet for IT-utstyr består av totalt 15 krav og kontraktsvilkår. 12 av kravene er like for henholdsvis PC-er og skjermer og nettbrett. De er delt i ambisjonsnivåene basis og avansert. Ambisjonsnivå velges av oppdragsgiver. 

Basis kan benyttes av alle oppdragsgivere, og identifiserer sentrale grep for å fremme miljø og sosiale hensyn. Verifisering av dokumentasjon og oppfølging skal kreve begrenset med ressurser.

Avansert stiller høyere krav til prestasjon for miljø og / eller sosiale hensyn og krever som regel mer ressurser av både oppdragsgiver og leverandør.

Som et minimum bør oppdragsgivere stille basiskrav til følgende:

  • lang levetid
  • kjemikalier og energieffektivitet
  • sikker innsamling, sletting, ombruk og gjenvinning (som del av anskaffelsen av IT-utstyr eller som en separat anskaffelse)
  • ivaretakelse av grunnleggende menneskerettigheter

Bli den første til å kommentere på "Difi lanserer kravsett for bærekraftige anskaffelser av IT-utstyr"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.