I full gang med oppfølging av nær 35 anskaffelsestiltak varslet av Regjeringen

Anbud365: I full gang med oppfølging av nær 35 anskaffelsestiltak varslet av RegjeringenDirektoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) følger opp flere tiltak fra stortingsmeldingen om offentlige anskaffelser, blant annet knyttet til digitale anskaffelser, utvikling av veiledning og maler. - DFØ arbeider også med kompetanseheving gjennom sertifiseringsordning for anskaffelser og kompetanseløft for ledere, forteller Lucie Katrine Sunde-Eidem (V), som er statssekretær for næringsminister Iselin Nybø, til Anbud365 (foto: NFD/Øyvinn Myge).

Skriv ut artikkelen

I regi av Nærings- og fiskeridepartementet gjennomføres nå – steg for steg – de nær 35 tiltakene som er listet opp i stortingsmeldingen om offentlige anskaffelser som kom for snart 2 ½ år siden. Evaluering av hevingen av nasjonal terskelverdi er f.eks. i gang og departementet vurderer for tiden hvordan rapportene om bl.a. «del opp eller begrunn» og samordning av kommunale og fylkeskommunale innkjøp skal følges opp. Dette opplyser Lucie Katrine Sunde-Eidem (V), som er statssekretær for næringsminister Iselin Nybø, til Anbud365.

I stortingsmeldingen om offentlige anskaffelser (Meld St. 22 (2018-2019) var det listet opp ca. 35 ulike tiltak som det skulle tas fatt på. Meldingen ble lagt frem i april 2019, og ferdigbehandlet i Stortinget i juni samme år. Spørsmålet er så hvordan det går med alle forslagene i meldingen. Anbud365 tok kontakt med Nærings- og fiskeridepartementet for å høre status når det gjelder gjennomføring av tiltakene og hva som er de nærmeste planene for gjennomføring av ytterligere tiltak.

Nedenfor følger kommentarene fra Sunde-Eidem:

– Det er nå gått over to år siden stortingsmeldingen om offentlige anskaffelser ble lagt frem. I løpet av denne tiden har departementene og underliggende virksomheter lagt ned en stor innsats for å sette tiltakene i meldingen ut i livet, konstaterer statssekretæren, og:

– Vi er fornøyde med arbeidet med å følge opp tiltakene i meldingen. Steg for steg høster vi kunnskap og legger til rette slik at offentlige oppdragsgivere blir bedre i stand til å gjennomføre gode og mer profesjonelle innkjøp.

«Del opp og begrunn» og innkjøpssamordning

Hun forteller at NFD har gjennomført flere utredninger som følger opp tiltak i meldingen. Konsekvenser av store offentlige kontrakter er utredet og ble levert 6. mai 2020. Den viser at mange oppdragsgivere kjenner til og følger “del opp og begrunn”-bestemmelsen, men ikke alle.

– Vi har også gjennomført en utredning knyttet til samordning av kommunale og fylkeskommunale innkjøp (mars 2021) som viser at innkjøpssamarbeid i kommunesektoren er gunstig for kommunene og fylkeskommunene som inngår i dem, fremholder statssekretær Sunde-Eidem. Den viser også at det er rom for bedre samarbeid om kommunale og fylkeskommunale innkjøp. Vi vurderer nå hvordan anbefalingene i disse rapportene skal følges opp.

Terskelverdi-evaluering

– Evaluering av hevingen av nasjonal terskelverdi er i gang, poengterer hun. Utredningen skal blant annet kartlegge om hevingen av terskelverdien har medført at flere store leverandører har fått kontrakter, fremfor små- og mellomstore leverandører, samt se på utviklingen i bruken av frivillige kunngjøringer. Det skal også vurderes om terskelverdien bør beholdes som den er, senkes eller heves. Behovet for en forenklet kunngjøringsplikt for anskaffelser etter anskaffelsesforskriften del I skal også inngå i evalueringen. Fristen for å ferdigstille rapporten er 10. januar 2022. Oslo Economics er tildelt oppdraget.

Statssekretæren opplyser dessuten at Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) følger opp flere tiltak, blant annet knyttet til digitale anskaffelser, utvikling av veiledning og maler. DFØ arbeider også med kompetanseheving gjennom sertifiseringsordning for anskaffelser og kompetanseløft for ledere.

Bli den første til å kommentere på "I full gang med oppfølging av nær 35 anskaffelsestiltak varslet av Regjeringen"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.