Kompetanse

Dette skal DFØs anskaffelsesfolk jobbe med i 2022

Digitalisering, arbeidslivskriminalitet, oppdeling av kontrakter, grønne anskaffelser og økt gevinstrealisering er overskriftene på årets marsjordre fra regjeringen til Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ). En…
Ny runde i kampen mot de useriøse

(En Anbud365-kommentar) Regjeringen ønsker å benytte den offentlige innkjøpsmakten til å utradere useriøse i næringslivet. En Norgesmodell med nasjonale seriøsitetskrav for alle offentlige anskaffelser skal…