Terskelverdi
Et snedig terskelverdi-mandat

(En Anbud365-kommentar) Et snedig mandat. Vi tenker på evalueringen av hevingen av den nasjonale terskelverdien. Overordnet er hensynet til de små og mellomstore – er…