ArbeidsvilkårIkke glem kontraktsoppfølgingen

Stadig flere kommuner vedtar høye politiske målsettinger innenfor miljø og sosialt ansvar. Ambisiøse handlingsplaner og strategier godkjennes. Seriøsitetsmodeller for bygg og anlegg skal motvirke arbeidskriminalitet….