Tilsynsrapport: Over 80% med brudd på regler om seriøse arbeidsforhold

Anbud365: Tilsynsrapport Over 80% med brudd på regler om seriøse arbeidsforholdEtter pålegg fra Arbeidstilsynet i 2023 gjennomfører nå 22 offentlige oppdragsgivere nødvendig kontroll av at kravene til lønns- og arbeidsvilkår overholdes, som en direkte effekt av deres tilsyn, konstaterer tilsynet i sin årsrapport. På bildet, Ronny Jørgenvåg, fungerende direktør i Arbeidstilsynet (foto: Arbeidstilsynet).

Skriv ut artikkelen

I fjor gjennomførte Arbeidstilsynet 47 tilsyn med at kommunale oppdragsgivere følger opp arbeidsvilkår ved anskaffelser. Ett eller flere brudd ble avdekket i 83% av tilsynene (39). Det er flere brudd i små enn i større kommuner. Dette fremgår av Arbeidstilsynets 2023-rapport, der innsatsen ble konsentrert om kommunal sektor. Der er risikoen for regelbrudd er størst, heter det. Status ved utgangen av januar i år er at påleggene innfridd i 22 av de 39 tilsynene hvor det er vedtatt pålegg.

Av «Årsrapport 2023 En analyse av Arbeidstilsynets innsats i 2023», som nylig ble publisert, fremgår det at en viktig del av tilsynets arbeid er å kontrollere at offentlige oppdragsgivere følger opp arbeidsvilkår ved anskaffelser.

Størst risiko i kommunal sektor

Offentlig sektor består av om lag 30 000 virksomheter, hvorav 22 000 i kommuneforvaltningen.  Arbeidstilsynet har vurdert at behovet for tilsyn er mindre i statlig sektor enn i kommunal sektor. Derfor har de i 2023 prioritert å følge opp kommunale og fylkeskommunale virksomheter, ut fra en begrunnet antakelse om at det er her risikoen for brudd på regelverket er størst.

I 2023 har Arbeidstilsynet gjennomført 47 tilsyn med at offentlige oppdragsgivere følger opp arbeidsvilkår ved anskaffelser, fremgår det av rapporten. Dette inkluderer bare tilsyn innenfor det ene av deres tre mål for fjoråret: «Virksomhetene ivaretar seriøse og anstendige arbeidsvilkår».

Brudd i 83% av tilsynene

Tilsynet avdekket ett eller flere brudd i 83% av tilsynene, og fulgt opp bruddene med minst én reaksjon i 83% av tilsynene. I overkant av 60% av tilsynene er gjennomført som digitale tilsyn. De resterende tilsynene er gjennomført som meldte stedlige tilsyn.

I tilsynene ble følgende kontrollert:

• nødvendig kontroll med lønns- og arbeidsvilkår
• rett til å bruke sanksjoner
• krav til dokumentasjon på forespørsel
• krav til lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med tariffavtale
• krav til opplysninger i kunngjøringer eller konkurransegrunnlag

Flere i små kommuner

Samlet sett har de avdekket brudd i 39 av de 47 tilsynene med offentlige oppdragsgivere. Det er avdekket flere brudd i tilsyn med små kommuner enn i større kommuner, spesielt når det gjaldt oppdragsgivernes kontroll av lønns- og arbeidsvilkår i anskaffelser. Dette er også det kontrollpunktet tilsynet i avdekket hyppigst brudd på samlet, med brudd i 83% av tilsynene. Det, heter det, tyder på at virksomhetene ikke har en overordnet tilnærming til kontroll, og at det ikke er etablert rutiner eller rammeverk som sikrer at nødvendig kontroll blir gjort.

22 av 29 pålegg innfridd

Arbeidstilsynets tilsyn har som formål både å høyne kunnskapsnivået om regelverket hos virksomhetene og øke etterlevelsen av regelverket. Med utgangspunkt i en høy andel tilsyn med brudd som har resultert i forbedringstiltak i virksomhetene, anses det at tilsynsvirkemiddelet i stor grad har vært brukt på en formålseffektiv måte blant offentlige oppdragsgivere i 2023. Per utgangen av januar 2024 er påleggene innfridd i 22 av de 39 tilsynene hvor det er vedtatt pålegg.

-Det innebærer at 22 offentlige oppdragsgivere nå gjennomfører nødvendig kontroll av at kravene til lønns- og arbeidsvilkår overholdes, som en direkte effekt av våre tilsyn. Dette kan igjen ha betydelige indirekte effekter, ved at arbeidstakerne hos oppdragstakerne har lovlige betingelser, konstaterer tilsynet i sin årsrapport.

Bli den første til å kommentere på "Tilsynsrapport: Over 80% med brudd på regler om seriøse arbeidsforhold"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.