HasteanskaffelseAnskaffelsesretten og Corona-krisen

Av partner Anders Thue, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig Myndighetene har vært raskt på banen med anskaffelsesrettslig veiledning i Corona-krisen. I artikkelen pekes det på at…