KGV


Urolig for konkurransen etter oppkjøp

Av Jacob M Landsvik, innkjøpssjef Universitetet i Oslo Onsdag 25.11.2020 kunne vi lese følgende oppslag i Dagens Næringsliv: «Mercell Holding kjøper Visma Commerce basert på…