• Leverandører
 • Metos AS
  Zone Security AS
  Imento Norge AS
  Alliance+
  Inventura AS
  NHD AS

Klage

Anbud365: Tordner mot begrenset antall leverandørledd

Truer leverandørenes rettssikkerhet

Innstrammingen i reglene for å levere en klage på en anbudskonkurranse i Danmark ble kraftig strammet inn for et par år siden. «Over natten» sank…