Klage

Anbud365: Tordner mot begrenset antall leverandørledd

Truer leverandørenes rettssikkerhet

Innstrammingen i reglene for å levere en klage på en anbudskonkurranse i Danmark ble kraftig strammet inn for et par år siden. «Over natten» sank…