• Leverandører
  • Invent AS
    NHD AS
    Høgenhoff Media
    Dedicare AS
    Maskinanlegg AS

Konkurranseutsetting


Anbud365: Når kommunene konkurranseutsetter

Når kommunene konkurranseutsetter

Kommunene står relativt fritt til hvordan de organiserer sin tjenesteproduksjon, f.eks. renovasjon. Ofte kan det beste være en dels konkurranseutsetting. Da vil de interne og…