ESA om tjenestepensjon-kontrakter: Skulle vært ute på anbud, hundrevis av ulovlige kontrakter

Anbud365: ESA om tjenestepensjon-kontrakter: Skulle vært ute på anbud, hundrevis av ulovlige kontrakterI den foreløpige konklusjonen fra EFTAs overvåkingsorgan (ESA) om anskaffelsessaken som Storebrand har reist, får Storebrand medhold i at de kommunale tjenestepensjonskontraktene skulle vært konkurranseutsatt. På bildet, ESA-president Arne Roksund.

Skriv ut artikkelen

Alle kommuner, fylkeskommuner, kommunale foretak, helseforetak og sykehus må gjennomføre konkurranser om sine kontrakter om kommunal tjenestepensjon. dvs etter reglene om offentlige anskaffelser. Dette har langt fra vært praksis viser tall fra EFTAs overvåkingsorgan (ESA), som nå har levert sin foreløpige konklusjonen i anskaffelsessaken som Storebrand har klaget inn. I brevet fra ESA listes det opp hundrevis av tjenstepensjonskontrakter som kan være ulovlig inngått, forlenget eller endret.

Storebrand klaget i 2022 Norge inn for ESA, fordi de ønsket avklaring på hva som er korrekt anbudspraksis på offentlig tjenestepensjon. Storebrand har hele tiden ment at det er anbudsplikt på tjenestepensjon, men i perioden 2019–2021 utførte bare en prosent av kommunene slik konkurranse.

KLP-kommentar

Norge har frist til 29.april til å gi sine kommentarer til ESAs foreløpige konklusjoner. I denne saken er det Kommunal- og regionaldepartementet som representerer Norge for ESA.

Anbud365 har bedt KLP om en kommentar, og Sissel Bjaanæs, informasjonsdirektør i KLP, sier:

– ESA har sendt et brev til Norge ved Kommunal- og distriktsdepartementet, der de deler sine foreløpige vurderinger i saken der Storebrand i august 2022 klaget Norge inn for ESA vedrørende anbudsplikt. ESA er fortsatt i en forberedende fase der de samler informasjon, og har invitert Norge til å komme med innspill. Slik vi forstår det, vil det ta tid før ESA avgjør om de i det hele tatt åpner sak. Siden dette er en sak mellom Norge og ESA er det ikke naturlig for KLP å kommentere på, vurdere eller utdype noe om innholdet i brevet fra ESA til Kommunaldepartementet.

Ny pensjonsordning

ESA viser i sin foreløpige konklusjon at kontraktene ble endret vesentlig da en ny pensjonsordning (SGS 2020) ble innført. For å inkludere denne nye ordningen har, etter ESAs vurdering, alle kommuner, fylkeskommuner, helseforetak og sykehus vært forpliktet til å gjennomføre nye konkurranser om kommunal tjenestepensjon. Et unntak kan være om eksisterende kontrakter inneholder egnede unntaksklausuler.

Plikt til å si opp

I tillegg påpeker ESA at selv om de offentlige kundene har hatt tidsubestemte kontrakter med KLP, har de etter anskaffelsesregelverket hatt en plikt til å si dem opp etter 10 år for å gjennomføre en ny konkurranse. Flere som har tidsbestemte kontrakter har, heter det, likevel forlenget disse, noe som strider mot anskaffelsesregelverket.

Det er også, ifølge ESA, grunn til å anta at flere kontrakter ble inngått/utvidet ulovlig i forbindelse med kommunesammenslåingene.

Ikke så kompleks og vanskelig

Slik ESA ser det, er denne saken ikke så kompleks og vanskelig som det er hevdet fra KLP, KS mfl. De dreier seg om en systemsvikt, slik ESA antyder, og det virker som om det å reservere markedet for er en generell og konsistent praksis.

Ifølge brevet til departementet har ESA grunn til å tro at 18 kontrakter kan ha blitt ulovlig tildelt KLP uten konkurranse, inntil 275 kontrakter kan ha bli forlenget for mer enn 10 år, 30 kontrakter kan ha blitt ulovlig utvidet, 10 lovlig endret som følge av kommunesammenslåinger og 369 kontrakter kan ulovlig ha blitt endret som følge av den nye pensjonsordningen (SGS 2020).

Tallene er, heter det basert på informasjoner som ESA har nå, i noen av tilfellene kan tallene sannsynligvis bli høyere. Når det gjelder de 275 antyder ESA at antallet her kan bli lavere.

Bli den første til å kommentere på "ESA om tjenestepensjon-kontrakter: Skulle vært ute på anbud, hundrevis av ulovlige kontrakter"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.