Sikkerhet


Om SMB og trygghet

(En Anbud365-kommentar) Å bygge opp store kontrakter for store leverandører kan være en godtagbar tolkning av anskaffelsesreglene om effektiv bruk av samfunnets midler. Det er…