Gratulerer med dagen: Anbud365 fyller 5 år i dag – sjekk alle hilsningene!

Anbud365: Gratulerer med dagen: Anbud365 fyller 5 år i dag – sjekk alle hilsningene!

Skriv ut artikkelen

I dag, onsdag 10. mars kl. 0700, er det fem år siden Anbud365 viste seg offentlig for første gang. En smått utrolig ide var blitt virkelighet. En nettavis med lesestoff bare fra området offentlige anskaffelser. Det er blitt en fantastisk reise. Og mange skal takkes, i første rekke Mercell og Terje Wibe sammen med våre strategiske, langsiktige samarbeidspartnere – advokatfirmaene Arntzen de Besche, Grette, Simonsen Vogt Wiig og Wikborg Rein. Her fylles utsagnet «uten dem hadde dette ikke vært mulig» virkelig med ærlighet og realisme.

Men også innkjøpere og leverandører har sluttet opp – og annonsørene kommer, med vår trofaste Oslo Kongressenter i spissen. Noen facts:

•        Tallet på sidevisninger pr. måned ligger nå på nær 32 000, også det på vei oppover

•        Det er publisert noe over 3200 artikler på anbud365.no – alle med tema offentlige anskaffelser fra en eller annen vinkel.

•        Nyhetsbrevet hver fredag sendes nå til godt over 4850 abonnenter og det er stadig et jevnt tilsig av nye

•        Sammen med våre fire samarbeidspartnere er det gjennomført 24 faglige seminarer/webinarer – det foreløpig siste med over 800 som fulgte webinaret.

•        Også den faglige Anbud365-dagen hver 3. juni er etablert – i år for tredje gang – med flere hundre deltakere

Den redaksjonelle linjen har vært å gi et lite bidrag til å dekke behovet for best mulig kompetanse på området offentlige anskaffelser. Store verdier forvaltes og viktige samfunnshensyn skal ivaretas. Til det trengs kompetanse – og arbeidsvilkår til å få benyttet kompetansen til beste for samfunnet. Få yrkesgrupper betyr mer for offentlige sektor og for næringsliv og arbeidsplasser.

Dette er og vil bli vår ledestjerne videre.

Og mange har tatt seg tid til å sende en hilsen til Anbud365 i anledning av 5 års-dagen. Vi takker hver og en av dem for at de tok seg tid til det.

Anbud365 er 5. år i dag – her kan du lese – og høre – alle hilsningene:

Næringsminister Iselin Nybø

“Gratulerer med fem år som Norges eneste rendyrkede nettavis for offentlige anskaffelser.

Anbud365 er en av de viktigste kildene til nyheter innen anskaffelsesfeltet, dere setter et bredt spekter av faglige temaer på agendaen, og bidrar til meningsutveksling og spredning av informasjon.

Som næringsminister, og ansvarlig for regelverket for offentlige anskaffelser, er det særlig betydningsfullt for meg at Anbud365 har fulgt arbeidet med stortingsmeldingen om offentlige anskaffelser tett og med interesse.

Dette gjelder både under utarbeidelsen av meldingen, og nå, med hensyn til oppfølgingen av tiltakene.

Fortsett den gode jobben med å sette offentlige anskaffelser på agendaen. Jeg ønsker dere lykke til i det videre arbeidet!”

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup

… har spilt inn en kort videohilsen i anledning 5-årsjubileet. Du kan se og høre hilsningen her: https://www.jottacloud.com/s/22213f5d8b6aa8d4edb9a8de97454b37755

Wikborg Rein Advokatfirma v/partner Hanne Camilla Zimmer, advokat Malene Reinertsen og advokatfullmektig Patrick Oware

Malene Reinertsen
Hanne Camilla Zimmer
Patrick Oware

“Anbud365 har vært – og er – et viktig forum for alle som har interesse for offentlige anskaffelser. Det er en arena hvor leverandører, oppdragsgivere, rådgivere og akademikere – og alle andre som er nysgjerrige på offentlige anskaffelser – kan utvikle sine fag- og bransjekunnskaper og utveksle erfaringer. Det være seg gjennom dagsaktuelle og kritiske artikler, nyttige tips, så vel som seminarer. Særlig sistnevnte oppfatter vi at aktørene i bransjen har satt stor glede av den siste tiden hvor vi ikke har kunne møtes fysisk.

Vi er sikre på at Anbud365 kommer til å fortsette fremover med å tilby relevant faglig innhold og være en viktig bidragsyter til kompetansebygging både hos offentlige oppdragsgivere og leverandører. Avisen favner bredt og dekker både generelle nyheter på anskaffelsesfeltet, anskaffelsesjus, merkantile problemstillinger og praktiske sider ved anskaffelsesfaget. Det er også flott at avisens spalter er blitt et forum for debatt, med mange leserinnlegg og kronikker, som ofte får tilsvar fra noen med et annet syn eller annet faglig ståsted.

Vi gratulerer Anbud365 med 5 års jubileet! Samtidig ønsker vi å benytte anledningen til å takke Lennart og redaksjonen for den utmerkete jobben dere gjør. Vi har hatt stor glede av vårt samarbeid med dere, og gleder oss til å være med på veien videre.”

Mercell-gruppen v/konsernsjef Terje Wibe

«De varmeste gratulasjoner til jubilanten!

Sammen med Redaktør Lennart Hovland hadde jeg for 5 år siden gleden av å være med på å skape og lansere noe vi i Norge manglet, nemlig en skikkelig web-basert nyhetsavis for fagfeltet offentlige anskaffelser. Denne nyvinningen så altså dagens lys 10. mars for 5 år siden, og det gjør meg både stolt og lykkelig å se hvor sentral Anbud365 har blitt for alle som jobber med OA, både på innkjøper og leverandørsiden.  Det var nettopp dette som var ambisjonen, nemlig å skape en faglig solid arena for nyheter og debatt samt kunnskapsformidling- og deling.  Jeg vil spesielt rette en stor takk til Lennart som virkelig er den som har sørget for at 5-åringen er så selvstendig, fornuftig og populær som han/hun er.  Gratulerer så mye med dagen til jubilanten!»

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) v/divisjonsdirektør Dag Strømsnes

«Kjære Anbud365 og Lennart! Gratulerer så mye med dagen og jubileet. Veldig hyggelig å gratulere dere med innsatsen og det utrettelige arbeidet dere står for innen anskaffelsesfaget.

Anbud365 brenner for innkjøpsfaget, og er like opptatt med å støtte leverandører som innkjøpere, og ikke minst ha et kritisk blikk på rammebetingelsene som regjeringen og ikke minst DFØ som anskaffelsesdirektorat setter for faget. Dere følger med, er konstruktive, kritiske og en tydelig stemme i anskaffelses-Norge.

Anbud365 har i disse fem årene betydd svært mye for forståelsen av anskaffelsesfaget og for formidlingen av nyheter og analyser om offentlige anskaffelser.

Dere er dyktige til å forenkle komplekse saker og skaper interesse for offentlige anskaffelser og ikke minst; dere binder innkjøps-Norge sammen på daglig basis! Ser frem til 5 nye år med Anbud365!»

Nasjonalt program for leverandørutvikling v/programleder Per Harbø

«Kjære ANBUD 365

Vi i leverandørutviklingsprogrammet slutter oss til gratulantene med et solid HURRA rop for dere i ANBUD 365! Offentlige anskaffelser seiler opp til å bli et av de kraftigste virkemidlene Norge har i omstillingen mot et mer effektivt og bærekraftig samfunn. Da er informasjon, kunnskap og ytringer på området særdeles viktig. Her har ANBUD 365 tatt en velfortjent posisjon som den foretrukne informasjonskanalen. Vi gleder oss til fortsettelsen.

Hilsen alle oss i Nasjonalt program for leverandørutvikling»

Geir Arne Svenning, Høgskolen i Molde – senterleder i Anskaffelsesakademiet

«Gratulerer med dagen Anbud365.

Anbud365 har utviklet seg til å bli en viktig informasjonskanal innen fagfeltet offentlige anskaffelser. Siden drives godt og effektivt, og har klart utfordringen med å følge opp og skrive om trendene innen offentlige anskaffelser. Jeg vil også gi en honnør til redaksjonen som har klart å få med Akademia sine bidrag inn i dette fagfeltet.

Jeg synes Anbud365 sin reportasjeserie om masteroppgaver som er skrevet innenfor offentlige anskaffelser, har vært med å vise frem det arbeidet til studenter og veiledere fra en rekke akademiske institusjoner. Det er flott at dette arbeidet på denne måten, gjøres tilgjengelig på den måten Anbud365 har gjort det».

NIMA Utdanning v/styreleder Ingejerd Skumsnes

«Det er en glede å kunne gratulerer Anbud365 med fem år som Norges enerådende nettavis innen fagfeltet offentlige anskaffelser. Til tross for en liten redaksjon med begrensede ressurser, har Anbud365 befestet en sterk posisjon som foretrukket nyhetskanal og informasjonskilde for alle som har befatning med offentlige anskaffelser i sin arbeidshverdag.

Vi er imponerte over det jevne tilsiget av daglige nyhetsartikler, og vet det ligger et møysommelig arbeid bak det imponerende lesertallet som Anbud365 i dag kan skilte med. I tillegg til det rent redaksjonelle arbeidet, vil vi også få trekke frem den viktige jobben som gjøres med å heve innkjøpsfaget gjennom fysiske og digitale møtesteder.  

Vi fortsetter å glede oss til deres nyhetsbrev hver fredag, og ser frem til en ny utgave av Anbud365-dagen den 3. juni.

For fem nye år – de beste hilsener i anledning dagen.»

Advokat Arnhild Dordi Gjønnes, NHO

«Anbud365 har vist seg å dekke et behov om opplysning og informasjon innenfor fagfeltet offentlige anskaffelser, både for oppdragsgivere, leverandører, politikere og fagfolk som jobber med temaet. Derfor er A365 også et kompetansehevende tiltak. Det settes fokus på viktige tema i Norge, Norden og Europa. Skal du holde deg oppdatert om hva som skjer innenfor fagfeltet, er A365 helt strålende.

I tillegg har A365 veldig hyggelige ansatt(e). GRATULERER MED DAGEN».

Anita Sundal, leder arbeidslivs- og næringspolitikk i hovedorganisasjonen Virke

«Hurra for deg, Anbud365!

Det har vært en fryd å følge utviklingen dere har hatt med Anbud365 de siste 5 årene. I Virke har vi både advokater og politiske rådgivere som følger spørsmål om anskaffelser og offentlig-private markeder tett, og kan glede oss over at dere stadig byr på nytt og relevant stoff. Det er bra for interessen for fagfeltet, og ikke minst er det bra at et stoff som ellers kan være tungt tilgjengelig blir «folkgeliggjort». Det øker forståelsen hos politikere og andre som har en hånd på rattet på fagfeltet, men som av forståelige årsaker ikke nødvendigvis kan tilnærme seg stoffet med juristens briller.

Jeg er sikker på at de neste 5 årene blir som de forrige 5, det blir ikke bare år som kommer og går – men også jevnlig nye «level up» – og vi følger med på veien videre og heier på dere!»

Seniorrådgiver Magne Paulsrud, Etisk handel Norge

«Gjennom min jobb som seniorrådgiver og utvikler i Etisk handel Norge har jeg stor nytte – og ikke minst glede – av Anbud365. Bredden, dybden og variasjonen i sakene er svært bra, og jeg vil våge den påstand at Anbud 365 er et «must» hvis man skal holde seg oppdatert på offentlige anskaffelser, også internasjonalt (selv om antall saker – av naturlig årsaker – er færre). I tillegg lærer jeg, og – i saker som ligger nær hjertet – finner jeg inspirasjon.

For meg personlig og mitt arbeidsfelt er det viktig at Anbud365 holder fanen høyt for temaer knyttet til bærekraft. Som landets største nettsted har Anbud365, som oss i Etisk handel Norge og andre, et ansvar for å opplyse offentlig sektor om bærekraft slik bærekraft skal forstås. Klima og miljø er utvilsomt svært viktig, men bærekraft handler også om menneskerettigheter, ansvarlig forbruk og andre viktige tema, og det ene utelukker ikke det andre. Jeg gleder meg til å lese mer om bærekraft og offentlige anskaffelser i tiden fremover.

Gratulerer så mye med 5 års dagen».

Advokat/spesialrådgiver Johan Henrik Bjørge, NHO Service og Handel

«Gratulerer med femårsdagen. Også vi som daglig arbeider med rammevilkårene for det offentlige markedet, trenger Anbud365 for bedre oversikt over meninger, refleksjoner og faglige innspill. Og ikke minst om hva som skjer utenfor landets grenser».

Arve Sandvoll, rådgiver – Anskaffelser, fellesenhet i Gjøvikregionen

«Gratulere så mye med 5-årsdagen!

Det har vært en sann fornøyelse å lese de svært gode og faglige nyhetsbrevene fra Anbud365.

Tror at de faglige artiklene fester seg hos de fleste og at mange forventer at dette skal fortsette.

Med min årelange tjeneste i faget mener jeg det ikke er mange slike faglige nyhetsbrev/artikler som treffer den jevne mann/kvinne bedre. Det jeg mener er at erfaring også er viktig, ikke bare utdannelse. Derfor kunne jeg ønsket meg enda mer erfaringer fra forskjellige prosesser og prosedyrer fra de mange flinke innkjøperne i offentlig sektor. Hva tenker en oppegående innkjøper om regelverket, hvordan utnytter man handlingsrommet og hvordan kan vi i sterkere grad bidra med erfaring slik at faget blir et FAG og ikke bare advokatmat!

Vi må ikke utvikle innkjøpsfaget i retning av altfor firkantede lover og regler, dette skal dog utføres i praksis!»

Daglig leder Siri Engesæth, Factlines

«Anbud365 kom som er friskt og livgivende pust for fem år siden. Plutselig fant vi alt vi ønsker oss på samme sted om offentlige anskaffelser, viktige aktører og ikke minst guider i lover og regler. Factlines har vært stor bruker av Anbud365. Hver uke leser vi nyhetene deres, og vi hadde gleden av å holde innlegg på deres store konferanse. Håper snart vi kan møtes live igjen.

Lykke til Lennart og lykke til Anbud365. Vi ser frem til de neste fem».

Avdelingssjef Sverre Svensen, Forsvarets Logistikk Organisasjon, Strategiske anskaffelser – innkjøp

«For meg har anbud 365 belyst viktige fagemner og utfordringer som offentlig anskaffelser står overfor. Dette ofte adressert via sine egne eller kollegaers innspill til utfordringene og forbedringstiltak. Sistnevnte er utrolig viktig i en verden som endrer seg med stor hastighet. Lykke til videre!»

Innkjøpssjef Birgitte Gullestad, Innkjøp konsern | Bergen kommune

«En hilsen fra Anskaffelsesmiljøet i Bergen kommune:

Det er ingen overdrivelse å si at Anbud365 er blitt vår viktigste kanal til oppdateringer innen anskaffelsesfeltet. Når andre medier helst formidler feil og forsømmelser ved offentlige anskaffelser, deler Anbud365 gode og positive saker med stort læringspotensial. Vi setter særlig pris på at det er stor bredde i artiklene som presenteres og at det er balanse mellom tema som omhandler overordnede politiske og strategiske føringer, juridiske tema og erfaringsutveksling fra det praktiske arbeidet med å forsyne det offentlige med varer, tjenester, bygg- og anlegg. At Anbud365 når både oppdragsgivere og leverandørmarkedet tror vi bidrar positivt til gjensidig forståelse.

Vi jubler også over Anbud365 dagen som brakte inn noe nytt på kompetansefeltet og tilbudet av webinar som særlig etter Korona har vært et viktig tilskudd til oppdatering og gode diskusjoner i vårt fagmiljø.

Gratulerer med 5 år. Dersom vi skal ønske oss noe for de neste fem årene må det være flere artikler om hva som rører seg i Europa».

Innkjøpsdirektør Bjørn Gunnar Johansen, UDI

«Gratulerer med 5 år med høy journalistisk kvalitet og relevans.

Gode offentlige anskaffelser er avgjørende for at offentlig sektor skal kunne oppfylle sitt samfunnsoppdrag. Gravende journalistikk og bred dekning av fagfeltet er viktig for å sikre debatt og utvikling.

Med teft for aktuelle saker og med interessante vinklinger på artikler har Anbud365 truffet et bredt spekter av lesere. Formatet passer de fleste i en travel hverdag, en nyttig og effektiv informasjonskilde for alle oss som arbeider med anskaffelser. Artiklene og temaene er uvurderlig informasjon til en bredere offentlighet, som bidrar til god fagformidling, deler kunnskap med alle, og har gjort Anbud365 til et verdifullt fagtidsskrift.

Jeg håper at Anbud365 vil fortsette det gode journalistiske arbeidet og bidra til å sette bengalsk lys på fagfeltets utvikling og temaene innovasjon, korrupsjon, klima- og miljø, og arbeidslivskriminalitet».

1 kommentar på "Gratulerer med dagen: Anbud365 fyller 5 år i dag – sjekk alle hilsningene!"

  1. Anita Torgersen | 12. mars 2021 på 09:14 | Svar

    Hipp, hipp hurra!

    Gratulerer med dagen for Norges beste nettavis:-)

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.